بحثی مختصر در مورد چربی خون قسمت چهارم


بحثی مختصر در مورد چربی خون قسمت  چهارم
۲۲) داروهای بلغم براندازی که سبب به تأخیر انداختن سفید شدن مو میگردند، از قرارزیرند: هر روز یک عدد هلیله کابلی را در دهن اندازید و در دهن بگردانید و بعد از مدتی در دهان ماندن آن را بلعید، ممکن است تا آخر عمر از سفید شدن مو خبری نباشد.۲۳) اگر انسان به خوردن گوشت مار عادت کند، نیروی جوانی و سیاهی مو پابرجامیماند.* کسی که میخواهد جوانی را حفظ کند و مویش سفید نشود، باید مدت یک سال بر تناول این معجونها دوام کند، دارو را که میخورد تا نیم روز صبر کند، آنگاه غذا بخورد.۲۷) مالیدنی ها بر مو که نگذارند مو سفید شود: هر نوع روغن از روغن های گرم مزاج نیرو بخش و هر مایع و داروی آبکی گرم مزاج و نیرو بخش که هماهنگ با مزاج روغن های گرم و نیرو بخش باشند، اگر بر مو مالیده شوند، مفید است، که این نوع از داروها گرمای سرشتی مزاج مو را حفظ میکند و غذائی که ویژه ریشه موهاست به کف کردن و فاسد شدن نمی انجامد چنین داروهای مناسب با مو که از سفید شدن مو جلوگیری میکنند از قرار زیر هستند:الف: قطران را بر مو بمالید و بگذارید ۴ ساعت بماند و سپس به حمام بروید و بشوئید، همین دارو سر افراد سرد مزاج را نیز معالجه می کند.ب: زفت ناخشکیده و هنوز تر و کم مایه و آبکی را بر مو بمالید و بعد از مدتی در حمام بشوئید.ج: روغن کوشنه مفید است و بسیار قوی میباشد. ها روغن سیاهدانه از هر داروی دیگر تأثیر بخش تر است.و: روغن خردل نیز مفید و مؤثر میباشد.ز: روغن که با پیه هندوانه ابوجهل همراه است، خوب و مفید میباشد.۲۸) روغن خردل و روغن سیاهدانه را آماده کنید، سیاهدانه را در آن بریزید و بگذارید بپزد، بعد از آن پیه هندوانه ابوجهل را در آن روغن مخلوط کنید و باز بر روی آتش بگذارید تا بپزد و یا ابن که پیه هندوانه و سیاهدانه را با هم در روغن بریزید و بپزید و بر مو بمالید.۲۹) روغن گرفته از زیتون دیمی (آبیاری نشده) را اگر هر روز بر موها بمالید، نمیگذارد سفید شود.۳۰) داروی ترکیبی زیر از جمله داروهای خوب نگهدارنده سیاهی مو بشمار میرود.داروهای طبیعی زیر را به مقدار تعیین شده تهیه کنید و در روغن زیتون بپزید تا ⅓  از روغن  زیتون باقی بماند و یا این که روغن زیتون ۱۸۹ مثقال باشد و همه را در آب بپزید و آنقدر برآتش بجوشد تا آب همگی داروها بخار شود و از بین برود و بعد از آن ۷ مثقال اقاقیا را درشراب بریزید و بسائید تا خوب نرم و ساییده شود و بعد با شراب مخلوط کنید و در شراب بهم بزنید و بر آن روغن زیتون اضافه کنید و بر سر بمالید: - روغن زیتون نارسیده (سیصد و هفتاد و هشت مثقال) - سنبل (۱۰ مثقال) - ناخن پریان (۳۵ مثقال) - شکوفه گور گیاه (سه و نیم مثقال)ادامه بحثی مختصر در مورد چربی خون قسمت پنجم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد