بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان


بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان

بخش مراقبتهای ویژه ی نوزادان

 

تا چندین سال پیش، دکترها ختنه را بدون هیچ نوع بی حسی ای انجام می دادند. ولی امروزه، بسیاری از بیمارستان ها از کرمی بی حس کننده استفاده می کنند که دکترها قبل از انجام کار به آلت نری نوزاد میمالند. تأکید اخیر بر درمان درد، یک پیشرفت پزشکی مهم و انسانی است و باعث مطالعاتی شد که نشان میدهد نوزادان هنگام ختنه نسبت به درد واقعا عکس العمل نشان می دهند و دچار استرس می شوند.

با وجود این، برخی از پزشکان ترجیح میدهند از مسکن استفاده نکنند، زیرا روش کار را طولانی می کند، که خود موجب افزایش ناراحتی نوزاد میشود. بعد از ختنه، دکتر آلت نوزاد را با گاز استریل آغشته به وازلین می بندد. وقتی این گاز پس از چهار ساعت می افتد، سر آلت نری قرمز و کمی متورم به نظر می رسد. اگر گاز نیفتاد، آن را نکشید. مقداری آب ولرم بر روی گاز بفشارید تا به شل شدن آن کمک کند.

در روزهای اول، موضع را با آب ولرم تمیز و خشک کنید. پس از هر بار تعویض پوشک، مقداری پماد ضد باکتری یا وازلین بمالید تا آلت نرم و ترمیم شود. معمولا آلت ظرف مدت یک هفته کاملا بهبود می یابد. در طول این مدت، ممکن است متوجه مادهی رویه بسته ای بر نوک موضع بشوید، این ماده عادی است و به موقع از بین می رود. ولی در صورتی که آلت نری تغییر رنگ دهد یا به طور غیرعادی متورم شود یا در صورتی که نوزاد تب کند، با متخصص اطفال خود تماس بگیرید

در طول اقامت در بیمارستان پس از زایمان، اکثر نوزادان با مادرانشان در یک اتاق هستند یا حداقل مدتی در اتاق معمولی نوزادان نگهداری می ش وند - که گاهی اوقات به آن اتاق نوزادان س الم گفته می شود. ولی گاهی نوزادان به نوعی مراقبت بیشتر نیاز پیدا می کنند که تنها در بخش مراقبتهای ویژه ی نوزادان امکان پذیر است که گاهی به آن اتاق نوزادان با مراقبت های خاص گفته می شود.

در چنین اتاق نوزادانی، ممکن است متوجه فضایی خاص برای مراقبت شدید بشوید، جایی که پرستارها به دستگاههای پیشرفته، دستگاههای تنفسی و غیره مجهزند. همچنین ممکن است متوجه شوید که این بخش برای نوزادانی که هنوز برای رفتن به اتاق نوزادان سالم آمادگی ندارند، ولی به مراقبت شدید و یک به یک نیز نیاز ندارند، به بخش آماده سازی تدریجی نیز معروف است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد