بخوانید اطلاعاتی در ارتباط با بیماری سنگ مثانه


بخوانید اطلاعاتی در ارتباط با بیماری سنگ  مثانه

بخوانید اطلاعاتی در ارتباط با بیماری سنگ  مثانه

  سنگ مثانه تظاهری از وضعیت پاتولوژیک زمینه ای . نظیر اختلال ادرار کردن یا جسم خارجی میباشد. اختلال  ادرار کردن می تواند ناشی از تنگی پیشابراه، BPH یا مثانه نوروژنیک شل یا اسپاستیک باشد که همگی باعث استاز ادرار می شوند. اجسام خارجی همانند کاتتر فولی یا کاتتر double J حالبی فراموش شده، میتوانند به عنوان هستهبرای تشکیل سنگ عمل کنند.  بیشتر سنگ های مثانه در مردان وجود دارند و در کشورهای در حال توسعه، در پسران قبل از سن بلوغ دیده می شوند. آنالیز سنگ اغلب نشانگر سنگهای آمونیوم اوراتی، اسید اوریکی یا اگزالات کلسیمی است. هرچند به صورت یک قاعده، سنگ مثانه ای منفرد است اما در ۲۵٪ موارد به صورت متعدد نیز دیده شده است. بیماری اغلب به صورت علایم تحریکی ادراری، جریان متناوب ادرار، عفونت های ادراری، هماتوری یا درد لگن تظاهر میکند. درصد زیادی از سنگ های ادراری در عکس ساده رادیولوسنت (شفاف ) هستند (معمولاً اسید اوریکی).سونوگرافی مثانه اغلب سنگ را به وسیله ویژگی های سایه آن مشخص میکند. سنگ با تغییر وضعیت بیمار حرکت میکند. چنانچه سنگ داخل یک اورتروسل باشد با تغییر وضعیت بیمار حرکت نخواهد کرد این سنگها، اغلب غیر انسدادی هستند و برداشتن سنگ به طریق اندوسکوپی به ندرت باعث ایجاد رفلاکس مثانه - حالبی خواهد شد. وسایل مکانیکی ساده، جهت شکستن سنگ هنوز هم به کار می روند. وسایل مکانیکی برای برداشتن سنگ باید با احتیاط مصرف شوند تا از آسیب مثانه به هنگام بستن دندانه های آن جلوگیری شود. سیستولیتوتومی از طریق یک برش کوچک شکمی می تواند انجام شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد