بخوانید اطلاعاتی در رابطه با دوره خواب عادی


بخوانید اطلاعاتی در رابطه با دوره خواب عادی

بخوانید اطلاعاتی در رابطه با دوره خواب عادی 

   دوره خواب عادی خواب دارای دو مرحله است که ۵ تا ۶ دوره به تناوب در شب تکرار می شود. این مراحل (خواب با حرکت سریع چشم» و «خواب بدون حرکت سریع چشم» خوانده می شود. «خواب بدون حرکت سریع چشم» ۷۵ تا ۸۰ درصد کل زمان خواب را تشکیل می دهد و از نظر عمق از سطح ۱ (خواب سبک) تا سطح ۴ (خواب عمیق که بیداری از آن به ندرت .خودبخود روی میدهد) متغیر است.هنگام «خواب بدون حرکت سریع چشم» فعالیت عضلانی اندک و فعالیت مغزی آهسته و منظم و خواب فاقد رؤیا است. هنگام «خواب با حرکت سریع چشم» پرش سریع چشمها، ضربان قلب و تنفس تند و نامنظم و افزایش فعالیت مغزی وجود دارد. این مرحله از خواب به طور مشخص ۹۰ دقیقه بعد از شروع خواب آغاز میگردد و حدود ۱۰ دقیقه طول میکشد و هر دوره خواب با آن تمام می شود. اکثر رؤیاها در مرحله «خواب با حرکت سریع چشم» و سطح ۳ مرحله «خواب بدون حرکت سریع چشم» بروز می کنند. اکثر کابوسها، راه رفتن در خواب و صحبت کردن در خواب در سطح ۳ و ۴ مرحله «خواب بدون حرکت سریع چشم» حادث می شوند.چرا میخوابیم؟ هیچ کس بدرستی نمیداند. شاید خواب فرصتی برای تجدید قوای جسمانی یا تنظیم حافظه و سایر فعالیتهای مغزی باشد. آنچه میدانیم این است که وقتی خواب مختل می شود سلامتی و احساس تندرستی بسرعت افت می کند.اختلالات خوابخواب یک عمل وقتگیر است و حدود یک سوم زمان زندگی ما را تشکیل می دهد. خواب مانند غذاخوردن یک عمل طبیعی و پایان فعالیتهای مقرر روزانه است. ولی برای بسیاری از ما شبها رنج بیداری ناخواسته اند و روزها با دوره هایی از خواب آلودگی غیرقابل مهار و آزاردهنده مختل می شوند. یک بررسی که چند سال پیش توسط انجمن پزشکی امریکا انجام شد، نشان داده است که ۲۰ درصد بالغان از بی خوابی مزمن رنج می برند. به نظر می رسد که تعداد هاملت ها در جامعه ما زیاد است ولی برخلاف روزگار «گلومی دین» (Gloomy Dane) ما اکنون میدانیم که کارهای زیادی در مورد اختلالات خواب می توان انجام داد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد