بدن خود را بیشتر بشناسیم..!!


بدن خود را بیشتر بشناسیم..!!

بدن خود را بیشتر بشناسیم ..!!

 

بدن انسان سالم بالغ رویه مرفته از ۲۴۳ قطعه استخوان تشکیل شده است. این ۲۴۳ قطعه استخوان بوسیله ۱۵۰ مفصلی بهمدیگر متصل شده اند. روی این ۳۹۳ قطعه استخوان و مفصلی را ۴۵۰ جفت یا ۹۰۰ ماهیچه کوچک و بزرگ میپوشاند، و اما قلب یک شخص بالغ سالم بطور طبیعی روزانه ۱۶۰۰۰ لیتر خون را بتمام بدن شخص می رساند.

طول رگ های بدن هر انسان سالم (شریان ها و وریدها) را اگر دنباله هم قرار دهند ۵۶۰۰۰۰ کیلومتر خواهد شد. محکمترین استخوان بدن انسان ساق پای اوست که می تواند وزن یکصد کیلوگرم بار را تحمل نمانید. سریعترین عضله بدن انسان سالم عضله زبان اوست که از هر عضله دیگری بیشتر و سریعتر کار می کند. در خون هر انسان سالم کامل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵ گلبول قرمز و گلبول های سفید وجود دارد. انسان در ۴۰ سالگی به بلندترین ارتفاع قد و قامت خود میرسد.پیشرفت سلامت خود را بیازمائید. تا به بینیم هر کسی  سلامت و تندرستی خود را چه میداند. چاقی بی اندازه یا لاغری بی اندازه یا تحت قوانین بهداشتی (تناسب قد با وزن) برای این کار بررسی ضربان قلب، قبلی و بعد از ورزش لازم و ضروری است تا شخص بداند که قلبش خوب کار میکند یابد. تند کار میکند یا آهسته، بنابراین کار کردن قلب خود را بیازمائید باین طریقه: ۱ - در ابتدا ضربان قلب خود را بشمارید، البته در حالت استراحت این کار هم خیلی سهل و آسان است دو انگشت دست خود را بگذارید روی نبض برآمدگی شریان زیر پوست ته شست یا یک انگشت خود را بگذارید روی گردن زیر گوش تا بتوانید به آسانی ضربان قلب و برآمدگی نبض خود را بشمارید، برای این کار فقط در مدت ۱۵ ثانیه ضربان را بشمارید عدد بدست آمده را ضرب در ۴ نمائید تا ضربان قلب در یک دقیقه معلوم شود،خیلی بهتر است که این کار را صبح اول وقت انجام دهید آن هم برای چند روز نه فقط یک روز پس از چند روز حد متوسط ضربان این ۵-۴ روز بدستتان خواهد آمد. ۲- حداکثر ضربان قلبتان را حساب کنید. سپس سنتان را از عدد ۲۲۰ کم کنید، عدد بدست آمده را داشته باشید اگر ضربان قلب شما بعد از ورزشی در این حدود بود، معلوم میشود که بدن شما فقط قند بدن را میسوزاند نه چربی را ۳- شروع ورزش باید با ۶۰ درصد ماکزیمم ضربان قلب شخصی باشد. سپس بتدریج زیادتر و تندتر کرد تا ۸۰ درصد حداکثر ضربان قلب برسد، لیکن نه بیشتر ۴- یک دقیقه بعد از ورزش ضربان قلبتان را اندازه گیری کنید تا بدانید وضعیت قلب و سلامت شما در چه حدود است و از این راه ترتیب ورزشتان هم بدست خواهد آمد که فشار زیادتر بقلبتان وارد نشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد