بدون استرس زندگی کنید/ قسمت اول


بدون استرس زندگی کنید/ قسمت اول

بدون استرس زندگی کنید

 بسیاری از ما انرژی و زمان فراوانی را صرف کار می کنیم؛ روزی ۸، ۱۰ یا ۱۲ ساعت کار اصلاً عجیب به نظر نمیرسد. اینکه برای شرکتی غول پیکر کار کنید یا شرکتی کوچک تر یا در وال استریت و اینکه برای خودتان کار کنید یا برای دولت، یا حتی مهم نیست در کار صنعتی مشغول باشید یا تجارت. شک نکنید که کار می تواند پراسترس باشد و شاید هم به همین شکل است.هر صنعت، شغل و حرفه ای مسائل ویژه خود را دارد؛ منابع استرسی که منحصر به فرد همان کار است. هر شغلی کابوس های گه گاهی خاص خود را دارد. هر از گاهی اغلب ما باید با مجموعه ای از مباحث ناخوشایند روبه رو شویم - ضرب الاجل های غیر واقع بینانه، توقعات بیجا، بوروکراسی ها، رؤسای سختگیر و متوقع، جلسات مسخره، انتقاد کردن ها و از پشت ضربه زدن ها، نامطمئن بودن و رد شدن و رد کردن. پگذشته از این ها، مقررات دولتی و مالیات های سطح بالا هم مطرح اند. ناسپاسی ها، رقابت های نفس گیر، همکاران بی احساس و خودخواه، برنامه های بی حساب، شرایط کاری بد و بیکار شدن و تعدیل نیرو در شرکت. در عملی به نظر میرسد کسی نیست که با مشکلات کاری روبه رو نباشد.در واقع، مسئله این نیست که آیا استرسی در کار وجود دارد یا ندارد، مسئلهاین نیست که آیا در معرض استرس قرار می گیرید یا نمی گیرید. با احتمال نزدیک به یقین این استرس وجود دارد و شما، هم در معرض آن قرار می گیرید. بلکه این سؤال مطرح است که «چگونه می خواهید با این استرس روبه رو شوید؟» می توانید این واقعیت را بپذیرید که کار ذاتاً با استرس همراه است و شما هم در این خصوص نمی توانید کاری بکنید. یا اینکه می توانید در مسیر دیگری قدم بردارید و به شکلی آرام بخش و صلح آمیز با توقعات کاری کنار بیایید. مطلبی که کاملاً مشخص است این است که اگر بخواهید راهی پیدا کنید که با استرس کمتری کار کنید، باید جواب را در درون خودتان پیدا کنید. اما فقط همین اندازه بدانید که شغلی را نمی توان یافت که چالش های منحصر به فرد خود را نداشته باشد. به باور من هر کسی می تواند حتی تا حدود اندکی شرایط زندگیش را بهتر کند؛ کافیست که هر روزه مختصری در نگرش و رفتار خود تجدید نظر کند، بدون به حداقل رساندن هریک از مباحث دشواری که وجود دارد. از صمیم قلب می دانم که ما قربانیان شرایط موجود نیستیم. ما می توانیم تغییر کنیم و تغییر نیز باید از درون مان شروع شود. خبر خوش این است که وقتی چنین اتفاقی میافتد، زندگی کاری ما، یا بهتر بگوییم همه زندگی مان ساده تر و کم استرس تر خواهد شد.آنچه که جالب توجه است، نحوه برخورد مردم با جدی ترین مباحث مربوط به کار است. مقولاتی از قبیل اخراج یا خریداری شرکت از سوی شرکت رقیب، خشونت های شغلی یا اجبار و الزام به رفتن به شهری جدید. هنگامی که به این موضوعات فکر نمی کنید، اگر حیرت آور نباشد، باز بسیار تأثیرگذار است.بدون استرس زندگی کنید/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد