برای جلوگیری از سر درد از آمین ها پرهیز کنید!!


برای جلوگیری از سر درد از آمین ها پرهیز کنید!!

 برای جلوگیری از سر درد از آمین ها پرهیز کنید!!

جلوگیری از سر درد

یکی از اجزاء تشکیل مواد خوراکی آمین ها هستند که ممکن است در کار مغز برخی اشخاص ایجاد اختلال کنند. در اغلب کتابهای طب سنتی از جمله در قانون ابوعلی سینا و الحاوی رازی و کتاب پلینی یونانی و دیگران آمده است که خرمای تازه یکی از محرکهای احتمالی انواعی از سردردهاست. جالب این است که تحقیقات جدید دانشمندانتغذیه نشان می دهد که در خرما پروتئینهائی وجود دارد که در ساختمان شیمیائی آن هایلیآمین محرک سردرد یافت می شود و آزمایش های متعدد نشان داده است که این آمینها از عوامل محرک سردرداند. برای مثال - شوکلات که یکی از مشهورترین محرکهای سردرد میگرن است دارای مادهٔ فنیل اتیل آمین است و مرکبات یکی دیگر از محرک هایسردردهای عمومی دارای آمین به نام اوکتوپامین است. ولی معروفترین این آمین ها که در ایجاد سردرد دخالت دارد تیرامین" است که به طور گستر های در موادغذایی و هرز:نوشابه های الکلی بخصوص در شراب - و در لبنیات شامل (پنیرهای سفت و کهنه، ماست، کرمهای ترش) و برخی گوشت ها و ماهی (گوشت های قرمز دودی و ماهیهای دودی و نمای سود تجارتی) و فرآوردههای مایه های تخمیری " (مانند برخی نان هاوکیل های تازه) و برخی میوهها (انجیر، خرما، انگور) و در مغزهای گیاهی یافت می شوند. جالب این است که خوردن تیرامین به تنهائی همیشه ایجاد سردرد نمی کند و این نشان می دهد که تیرامین باید همراه یای ماده اضافه در مواد غذائی خورده شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد