برای درخشندگی پوستتان از آنتی اکسیدان ها استفاده کنید!


برای درخشندگی پوستتان از آنتی اکسیدان ها استفاده کنید!

 برای درخشندگی پوستتان از آنتی اکسیدان ها استفاده کنید!

چطور مواد غذای دارای مواد ضداکسید کننده در حفظ و حمایت سلولها موثرند؟

اگر نگوئیم مهمترین ولی به هرحال یکی از مهمترین مواد برای حمایت و پاسداری سلامتی پایدار انسان توجه به تأمین مواد ضداکسید کننده برای سلولهای بدن است. مواد ضداکسیدکننده دستهٔ بزرگی از مواد شیمیائی مفیدی هستند که به طور مستقیم با رادیکال های آزاد اکسیژن مزاحم میجنگند و مانع وارد شدن آسیب به سلولهای بدن انسان می شوند. ضداکسیدکنندهها به صورت یابی نیروی عمده دفاع بدن برای کنترل اغلب بیماری های مزمن نظیر بیماری قلبی، سرطان، برونشیت، کدورت چشم (کاتاراکت)، رعشه و غیره و به طور کلی پیری زودرس کمک می کنند. کمبود مواد ضداکسیدکننده در بدن بخصوص در مورد اشخاصی که وضع کار آنها ایجاب می کند در معرض آلودگیهای محیط نظیر مواد شیمیائی صنعتی و دود سیگارو گردوغبار و سایر آلایندههای سمی باشند، موجب میشود که بدن انسان بی دفاع در برابر حمله بیماریها قرار گیرد.خوشبختانه گیاهان سرشار از مواد ضداکسیدکننده هستند و در مواد خوراکی دریائی و دربرخی فرآوردههای غذائی حیوانی نیز مقداری مواد ضداکسیدکننده وجود دارد.پیشنهاد می کنیم برای تقویت پوستتان و افزایش شفافیت و درخشندگی آن از مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان کمک بگیرید این مواد غذایی در جهت پیشگیری از بروز لکه های مختلف در نواحی مختلف پوست صورت به شما کمک خواهند کرد. در بدن انسان روزانه میلیون ها فرآیند به وقوع می پیوندد که برای انجام آنها بدن نیاز به اکسیژن دارد. این عمل اکسیداسیون نامیده می شود و طی آن مولکول ها الکترون از دست می دهند و باعث تولید ترکیبات فعالی به نام اکسیدها یا رادیکال های آزاد می شوند که در بعضی مواقع سبب آسیب سلول ها و از بین رفتن انها می شود. یکی از مهم ترین دلایل پیری پوست، تخریب سلولی توسط رادیکال های آزاد است. رادیکال های آزاد که بسیار فعال هستند ، به ساختار سلولی بدن حمله می کنند و آنها را از بین می برند. عمده ترین منبع تولید کننده رادیکال های آزاد ، سوخت سلولی است که هر لحظه در تمام سلول های بدن به مصرف می رسند ( بطور کلی هر چه تولید رادیکال های آزاد بیشتر باشد، طول عمر فرد کوتاه تر خواهد بود) . آنتی اکسیدان ها از طریق ترکیب شدن با اکسیدها مضر ( رادیکال های آزاد) موجب حفاظت سلول های بدن در مقابل آسیب های ناشی از فعالیت اکسیدها می شوند. همچنین آنتی اکسیدان ها می توانند آسیب هایی که قبلاً در سلول ها ، توسط رادیکال های آزاد ایجاد شده است را بهبود بخشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد