برای درمان تنفس آسان (آمفیزم )چه کنیم قسمت سوم


برای درمان تنفس آسان (آمفیزم )چه کنیم قسمت سوم

به خودتان اجازه دهید غمگین شوید

زندگی با وجود آمفیزم و بدون آن یکسان نیست. پس به توصیه دکتر «پرز» لازم است به خود اجازه دهید از هر یک از مراحل غم و اندوه بگذرید. البته کمبودها و خساراتی متوجه شما می گردند. اما کمی بعد متوجه می شوید که می توانید بیماری آمفیزم را تحت کنترل خود در آورید. به عقیده دکتر «پرز» آخرین مرحله ای که باید از آن عبورنمود، مصالحه کردن است. یعنی باید به جای آن که هر چیز را به طور مطلق خوب یا بد فرض کنید، گذشت و اغماض نمایید.

تمدد اعصادی

اگر آگاهانه به بیماری به عنوان یک تهدید و خطر بنگرید، موجب تحریک یکسری مکانیسم های روانشناختی می شوید که بیماری شما را وخیم تر خواهند کرد. هنگامی که دایماً در وضعیت آماده باش به سر می برید، به مصرف اکسیژن بیشتری نیاز پیدا می کنید. هشدار و آماده باش توسط فرایند تفکر که تحت کنترل شماست ایجاد میگردند. پس این بدان معناست که می توان مکانیسم های روانشناختی را هم (مثل فرایند تفکر) تحت کنترل در آورد.با توجه خود را به حال معطوف سازید دکتر «پرز» میگوید «زمانی که در مورد بیمار کردن خود احساس گناه می کنید، جهت افکار خود را به سمت حال و آنچه اکنون در حال وقوع است معطوف نمایید. در مورد آنچه در گذشته رخ داده نمی توان کاری کرد. تنها می توان از آن تجربه آموخت. در این هنگام سرزنش خود و عصبانیت دو امر طبیعی اند. بهترین کار آن است که راجع به احساس خود باکسی صحبت کنید و بعد آن را به دست فراموشی بسپارید.»

طراحی اهداف کوچک

یک روش برای معطوف ساختن توجه از، آمفیزم دارد مرا ناتوان می کند به آمفیزم چیزی است که من میتوانم آن را کنترل کنم، طراحی و تعیین اهداف کوچک و واقع گرایانه است. دکتر «پرز» ورزش را روش خوبی برای ارتقای اعتماد به نفس معرفی می کند. وی میگوید: «بر اساس شواهد و واقعیات جسمی خود اهدافی کوچک و واقعی در نظر بگیرید. جهت ارزیابی پیشرفت خود از جدول و نمودار استفاده کنید. این روش، سنجش قابل رؤیت در مورد توانایی شما در انجام هر کار را بدست می دهد.»

پیوستن به گروه های توان بخشی

دكتر «گانگ» پیوستن به یک گروه توان بخشی تنفس را توصیه می کند. این گروه قادر است آموزش های لازم در مورد شرایط خاص شما را در اختیارتان گذارده و برایتان حمایت اجتماعی فراهم آورد. آمار نشان میدهد این قبیل برنامه ها از تعداد افراد نیازمند به بستری شدن می کاهند از یکی از اعضای خانواده بخواهید مربی شما شود و مواقعی که به تنگی نفسی دچار می شوید شما را یاری دهد. دکتر «پرز» میگوید: «یک مربی می تواند در انجام فنون اولیه تمدد اعصاب و شل کردن عضلات به شما کمک کند. مربی می تواند کنار شما بنشیند و از شما در مورد روند فکری تان قبل و حین حمله سوال کند.» وی در ادامه می افزاید: «بیماران مبتلا به آمفیزم از نقطه نظر روانشناختی با  افراد بسیار طبیعی هستند و به محض آن که آنچه را درذهنشان میگذرد به زبان می آورند. خود در مییابند که مسأله بسیار خنده دار و مضحک بوده و به محض آنکه شروع به خندیدن می کنند، عضلاتشان شل می شود و مجدداً قادر به تنفس عادی می شودبرای درمان تنفس آسان (آمفیزم )چه کنیم قسمت اول برای درمان تنفس آسان (آمفیزم )چه کنیم قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد