برای دفع سنگ کلیه علف هفت بند را فراموش نکنید …


برای دفع سنگ کلیه علف هفت بند را فراموش نکنید …

برای دفع سنگ کلیه علف هفت بند را فراموش نکنید ...

 

علف هفت بند چیست ؟

علف هفت بند گياهي است يكساله و داراي ساقه خوابيده كه طول آن به 50 سانتيمتر مي رسد . برگ آن ريز ، نوك تيز و گل آن ريز و كوچك و برنگ صورتي است . اين گياه در اكثر نواحي آسيا ،‌اروپا و آفريقا و آمريكا مي رويد و در مقابل عوامل خارجي بسيار مقاوم است . بطوريكه حتي اگر لگدمال شود باز هم از بين نرفته است .علف هفت بند در چمنزارها ،‌كنار جاده ها ، اراضي متروك و خرابه ها ،‌مناطق سايه در و بين تخته سنگ ها مي رويد . اين گياه در اكثر نقاط ايران نيز وجود دارد

ترکیبات علف هفت بند

علف هفت بند دريا اسيد پوگيلونيك ، اسيد اگزاليك ، آرابينوسيد ، اسانس ، مواد رزيني ، مواد قندي و موسيلاژ مي باشد

درمان با علف هفت بند

سی تا پنجاه گرم ریشه و برگ را با هم بجوشانید و آب صاف کرده آن را روزی سه فنجان به مرور بنوشید. برای کاهش حذت حمله آسم و برونشیت اثر نافع دارد، مدر است و میزان قند در ادرار را کاهش می دهد و برای دفع سنگ کلیه و ناراحتی مثانه مؤثر می باشد.این ریشه در استعمال خارجی به عنوان مسکن درد مصرف می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد