برای دوری از سرطان بااحتیاط گوشت قرمز مصرف کنید !


برای دوری از سرطان بااحتیاط گوشت قرمز مصرف کنید !

برای دوری از سرطان بااحتیاط گوشت قرمز مصرف کنید ! 

 محدودیت در مصرف گوشت قرمز به دلیل سرطان زایی گوشت قرمز است که در تحقیقات متعددی تأیید شده است از جمله محققان که نظراتشان مستندات این توصیه هاست. 

تحقیق دکتر لاورنس کلنل پیرامون اثر گوشت قرمز 

 دکتر لاورنس کلنل " و همکارانش از دانشگاه هاوائی .دکتر کلنل از اپیدمیولوژیست سرشناس و عضو هیات کارشناسان تهیه کنندهٔ گزارش معروف مؤسسه ملی سرطان به نام تغدیه و مواد خوراکی در پیشگیریسرطان = چشم انداز جهانی» است. کلنل می گوید این اظهارنظر مبتنی بر بررسی متعددی است که در جوامع مختلف جهانی از نظر مصرف گوشت قرمز و سرطان زای آنصورت گرفته است.این بررسی نشان می دهد افرادی که درخوردن گوشت قرمز اسراف می کنند بیشتر احتمال دارد مبتلا به سرطان بخصوص سرطان رکتوم و کولون و همچنین سرطان پروستات و لوزالمعده و پستان بشوند.از نظر علمی دلائل متعددی برای مسأله رابطه گوشت قرمز با سرطان مطرح استاز جمله دکتر کلنل میگوید: در گوشت قرمز سوخته و یا در حرارت فوق العاده زیاد پخته شده ترکیباتی ایجاد می شود بنام هتروسایکلیای آمین (HCAS) که از مواد سرطانزای قوی در جانوران است.و وقتی که چربی گوشت قرمز ذوب شده و به داخل شعله آتش و یا روی فلز کباب پز و یا روی ذغال سرخ شده می چکد و می سوزد ترکیبات شیمیائی سرطان زای دیگری به نام پلی سایکلیک آروماتیک هایدرو کاربن (PAHs)" تشکیل می شود. هردو این مواد ظاهراً برای انسان نیز تأثیر سرطانزانی شبیه حیوانات دارند.این مواد سرطان زاتوأم با دود پختن یا کباب شدن گوشت روی شعله آتش به فضا برخاسته و ممکن است روی گوشت کباب شده بنشیند.و به علاوه وجود چربی اشباع شده در گوشت قرمز خود منبع سرطان زائی است که احتمال خطر سرطان ریه و کولونورکتوم و پستان و رحم و پروستات را افزایش می دهد.به این دلائل است که مصرف گوشت قرمز از نظر چربی اشباع شده که در آن است به حداکثر ۱۰ درصد کالری روزانه آن هم از گوشت قرمز که چربی آن گرفته شده باشدمحدود می شود.و بجای گوشت قرمز توصیه می شود که از گوشت سفید پرندگان و ماهی و یا از گوشت شکار استفاده شود. "

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد