برای ماساژ دادن چشم ها،چگونه عمل کنیم؟(قسمت دوم)


برای ماساژ دادن چشم ها،چگونه عمل کنیم؟(قسمت دوم)
۴- قسمت پشت مقعد را به همراه پایین کره های چشم منقبض کنید. ۵- سمت راست مقعد را به همراه سمت راست کره های چشم منقبض کنید. ۶- سمت چپ مقعد را به همراه سمت چپ کره های چشم منقبض کنید. این تمرین نه تنها باعث قوی شدن چشمها می شود، بلکه به تقویت غدد هیپوفیز، صنوبری و گوش درونی که شامل پرده گوش و مجرای گوش می شود، کمک می کند. وقتی کره های چشم را به داخل و بالا می کشید و به فرق سر خود نگاه می کنید، درحال تمرین دادن عضلات بالای چشم و تحریک کردن غدد هیپوفیز و صنوبری هستید. وقتی میانه کره های چشم خود را کشیده و منقبض می کنید، درحال تمرین دادن عضلات پشت چشم و گوش درونی هستید. همچنین وقتی گوشه های خارجی چشم را می کشید، در حال تقویت عضله های کنار خارجی چشم و پرده و مجرای گوش هستید. زمانی که گوشه های داخلی چشم را می کشید، درحال تقویت عضلات جانب داخلی چشم، کانال های اشک آور و بینی هستید. از سوی دیگر، وقتی قسمت پایینی چشم را می کشید، در حال تقویت قمست های پایینی کانال های گوش و سیستم عصبی هستید.ی) یادگیری نگه داشتن ارتباط چشمی بعضی از مردم در ارتباط چشم در چشم با دیگران احساس ناراحتی و ترسی می کنند، صدایشان به شدت ضعیف و به سختی شنیده میشود، چون اعضای مربوطه ضعیف شده اند. برخی دیگر هنگامی که با آنها صحبت می کنید، به چشم های شما نگاه نمی کنند و به اطراف نگاه می کنند. این حالت می تواند نتیجه ضعف کیسه صفرا و کلیه ها باشد. برای بهبود این حالت، شما می توانید از خندیدن درونی و از ته دل، تکنیک های جوان سازی  مجدد تائو به علاوه تمرین های خیره شدن استفاده کنید.هفته اول هر روز ۲ تا ۵ دقیقه در آینه به صورت خود نگاه کنید. بعد از۱۰ روز شما قادر خواهید بود که به چشمان خود خیره بشوید و به وسیله نگاه کردن به مردمک چشم خود، اطمینان و اعتماد به نفستان را افزایش دهید. با این تمرینات به تدریج ترس خود را از نگاه کردن به چشم های دیگران از بین خواهید برد.برای ماساژ دادن چشم ها،چگونه عمل کنیم؟(قسمت اول)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد