برای ماساژ دادن چشم ها،چگونه عمل کنیم؟(قسمت اول)


برای ماساژ دادن چشم ها،چگونه عمل کنیم؟(قسمت اول)

برای ماساژ دادن چشم ها، چگونه عمل کنیم؟ 

الف) انرژی "چی" را به دست ها و چشمها بیاورید این روش را به وسیله نفس کشیدن تکرار کنید تا انرژی را برای دستها فراهم کنید. نفس خود را حبس کنید، اندام جنسی، باسن، میانه مقعد و هر دو طرف چپ و راست آن را منقبض کنید. اکنون انرژی "چی" را به هر دو چشم هدایت کنید. دستها را به هم بمالید، دندانها را به هم قفل کنید و زبان را به سقف دهان بچسبانید. انرژی را به صورت و سپس به دست ها برسانید وقتی دستهایتان گرم شد روی چشم های خود متمرکز شویدتا وقتی که احساس کنید سرشار از انرژی شده اند.ب) کره های چشم و نواحی اطراف را ماساژ دهید چشم های خود را ببندید و در حالی که پلکها را بسته اید، از سرانگشتان خود برای ماساژ دادن ملایم کره های چشم استفاده کنید. این کار را ۶ تا ۹ بار در جهت حرکت عقربه های ساعت و ۶ تا ۹ بار دیگر در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت انجام دهید. به همین تعداد اطراف پلک های خود را به آرامی ماساژ دهید. روی نقاط دردناک متمرکز شوید و آنها را ماساژ دهید تا درد از بین برود. به کناره درونی و بیرونی چشمها توجه ویژه تری داشته باشید. این نقاط محل عبور کانال انرژی صفرا هستند و اگر ماساژ داده شوند، درد چشمها را بهبود میبخشند.ج) پلکها را بالا بکشید کشیدن پلکها به سمت بالا، مایع داخل چشم را زیاد میکند. با استفاده از انگشتان شست و سبابه، پلک چشم های خود را بگیرید و به بالا بکشید. سپس آن را رها کنید. این کار را ۶ تا ۹ بار انجام دهید.د) برای حدقه چشمها انگشت سبابه را خم کنید و از بند پایین (بند دوم) هر یک از انگشتان شست برای مالش دادن استخوان های بالایی و پایینی حدقه چشم ها به آن تعداد ۶ تا ۹ بار استفاده کنید. ه) برای آوردن اشک چشمها انگشت سبابه خود را در فاصله ۲۰ سانتیمتری چشمان خود نگه دارید یا یک نقطه را در فاصله ۲/۵ متری از خود روی دیوار مشخص کنید. به طور مستقیم و بدون این که پلک بزنید، به آن خیره شوید تا زمانی که احساس کنید درون چشمهایتان مانند یک شعله آتش روشن شده و در حال سوختن است. تائوئیست ها بر این باورند که سموم بدن از طریق چشم سوزانده و دفع می شوند. پس از این حالت، چشم ها شروع به ریختن اشک خواهند کرد. این تمرین را انجام دهید تا چشمهایتان تقویت شود. سپس دستانتان را به هم مالش دهید تا گرم شوند. چشمهای خود را ببندید و حدقه چشم را با کف دست بپوشانید. احساس کنید انرژی " "چی" توسط چشم ها از دستانتان جذب شده است. ابتدا چشم های خود را ۶ تا ۹ بار در جهت عقربه ساعتگرد و سپس ۶ تا ۹ بار در جهت پادساعت گرد بچرخانید.و) کشیدن کره های چشم چشم ها به پنج قسمت تقسیم می شوند و هر قسمت به طور تنگاتنگی با اعضا و اعصاب مرتبط است. بنابراین، مراقب چشم های خود باشید. کشیدن و فشار دادن کره های چشم باعث تمرین دادن اعضا، حس ها، غدد و مغز می شود. این کار بهترین تمرین برای عضله های چشم است. چشم ها عضلات بسیاری دارند که اغلب تمرین داده نمی شوند و به همین دلیل ضعیف و باعث کاهش قدرت بینایی می شوند. تمرینات زیر را انجام دهید: ۱- با چشمهای بسته و در حالی که کف دستهای خود را روی آنها گذاشته اید، نفس عمیق بکشید. مقعد و اندام های جنسی را منقبض کنید و کره های چشم را به سمت عقب کاسه های چشم بکشید (چشمها را به عمق حفره های آنها فشار دهید). ۲- میانه مقعد و کره های چشم را به سمت خط میانی بدن منقبض کنید.۳- قسمت جلوی مقعد را به همراه بالای کره های چشم منقبض کنید.برای ماساژ دادن چشم ها،چگونه عمل کنیم؟(قسمت دوم)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد