برای کاهش حمله های آسم از ورداشمس کمک بگیرید ….


برای کاهش حمله های آسم از ورداشمس کمک بگیرید ….

برای کاهش حمله های آسم از ورداشمس کمک بگیرید ....

 

ورداشمس چیست ؟

گیاهی است از خانواده Droseraceae، پایا دو ساله و علفی. از نظر طعم تلخ و سوزاننده است. ساقه  گلدار آن باریک، دراز و لخت می باشد که گل سفیدی در رأس آن قرار دارند.برگ آن به شکل گروهی از ۶ تا ۱۲ برگ از بقه  برگ خارج شده و با دم برگ بلندی در سطح زمین یا نزدیکی زمین گسترده می شوند، روی برگ ورداشمس از تار بلند غده ای قرمز رنگ، حساس و چسبنده ای پوشیده شده است و وضع تارها طوری است که هرگاه حشره ای روی برگها بنشیند بی درنگ تارحساس و چسبنده  برگ خم شده و مانند تله حشره را در خود محبوس می نماید و از غده آن ترشحاتی خارج شده و حشره را هضم میکند، پس از این که حشره جذب شد دوباره تارها از هم باز می شوند. این گیاه در مراتع باتلاقی و مردابی مناطق گرم نیمکره شمالی می روید و در آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا انتشار دارد.

نام دیگر ورداشمس

گیاه حشره خوار

ترکیبات ورداشمس

یک آنزیم پروتئولی تیک از نوع پپسین -گلوکوزیدی به نام دروزروزید - دروزرین - ماده رنگی امولسین - ماده نافتا کینون - چند اسید.

درمان با ورداشمس

آب جوشانده آن را بنوشید. برای رفع اسهال خونی، مالاریا و خنازیر مفید است. ضداسپاسم می باشد، سینه را نرم می کند و برای معالجه سیاه سرفه مصرف می شود، شیر را منعقد می نماید.اگر هر صبح، ظهر و شب هربار ۱۰ تا ۲۰ قطره از تنتور آن خورده شود، برای کاهش حمله آسم مؤثر است.اگر مدتی در الکل خیسانده شود، مالیدن آن برای نرم کردن میخچه و نرم کردن قسمت سخت شده کف پامفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد