برجستگی های کوچک زگیلی پوست (هولوسکوم)


برجستگی های کوچک زگیلی پوست (هولوسکوم)

برجستگی های کوچک زگیلی پوست (هولوسکوم)

مولوسکوم یک بیماری شایع پوستی کودکان است و علت آن ویروس  می باشد. ضایعات پوستی مولوسکوم به شکل برجستگیهائی است شبیه دانه های مروارید که معمولاً وسط آنها مختصری فرورفته است و اندازهٔ آنها از ۱ تا ۵ میلیمتر متفاوت میباشد (شکل های شمارهٔ ۵۰۳ و ۵۰۴). اگر این برجستگی ها را فشار دهیم، ماده پنیری شکل از آنها خارج می شود.برجستگی های مولوسکوم ممکن است در هر قسمت از پوست بدن به وجود آید، ولی بیشتر در صورت، پلک ها و زیر بغل دیده می شود. دانه های مولوسکوم بدون درد هستند ولی ممکن است مختصری خارش داشته باشند. اگر کودک با آنها بازی کند و یا آنها را بخاراند ممکن است میکروبهای پوست، دانه ها را آلوده و عفونی کند.طرز سرایت: کودک سالم، در نتیجه تماس مستقیم با کودک مبتلا یا از طریق به کار بردنوسایل مشترک بین کودک مبتلا و سالم، به این ویروس مبتلا می شود. همچنین این ضایعه در یککودک مبتلا، از طریق انگشتان خود او از نقطه ای از بدن به نقطه دیگر انتقال مییابد. از زمانتماس کودک سالم با کودکی بیمار، معمولاً ۲ تا ۸ هفته طول میکشد تا ضایعهٔ پوستی مولوسکوم در کودک سالم ایجاد شود.درمان مولوسکوم: برجستگی های مولوسکوم خود به خود بهبود مییابد، ولی بهبود ممکن است چند ماه تا چند سال طول بکشد. چون این ضایعهٔ پوستی به تدریج به نقاط دیگر بدن کودک مبتلا انتقال مییابد و همچنین کودکان دیگر را نیز مبتلا می کند، بنابراین بهتر است در مراحل اولیه که تعداد ضایعات کم است، آنها را به روش های زیر از بین برد: ۱- به کمک سوزن یا وسایل دیگر s هر یک از دانه ها فشار آورید و دانه ها را از بین ببرید و به محل آن کمی محلول اید" بمالید. ۲- مالیدن مختصری مایع نیتروژن به مدت ۶ تا ۹ ثانیه به هر یک از دانه های مولوسکوم مؤثر بوده و آنها را از بین میبرد. ۳- اگر هر روز ژل بنزوئیل پراکساید ۱۰ درصد" بر روی ضایعاتمولوسکوم گذاشته شود، سبب پوسته پوسته شدن آنها میگردد و آنها را از بین میبرد. اقدامات درمانی فوق را موقعی باید انجام داد که تعداد برجستگیها کم و در پوست بدن باشد، در صورتی که دانه های مولوسکوم روی صورت و به تعداد زیاد باشد باید به پزشک مراجعه کردپیشگیری از انتشار مولوسکوم به محل های دیگر بدن و به کودکان دیگر: مادر باید وسایل حمام و لباسهای کودک مبتلا به مولوسکوم را برای کودکان دیگر استفاده نکند تا ضایعات پوستی مولوسکوم کاملاً بهبود یابد. ضایعات پوستی مولوسکوم در کودکانی که دچار ضایعات پوستی دیگر یا عیب ایمنی هستند ممکن است به سرعت منتشر شود و صدها ضایعهپوستی به وجود آورد، بنابراین چنین کودکانی نباید با کودک مبتلا به مولوسکوم تماس پیدا کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد