برخی گیاهان دارویی برای ازدیاد شیر مادر


برخی گیاهان دارویی برای ازدیاد شیر مادر

برخی گیاهان دارویی برای ازدیاد شیر مادر 

ازدیاد شیر مادر

چنانچه شیر مادر تکافوی تغذیه بچه را ننماید برای ازدیاد شیراز .این هائی که ذیلاً شرح داده میشود مادر مصرف نماید تا شیرش زیاد گردد.

رازیانه سرشار از ویتامین های (آA) و (با B) و (ث C) و فسفر و آهک است دم کرده تخم رازیانه بمقدار ۱۵ گرم در یک لیتر آب با هر غذا یک فنجان آن صرف شود شیر آنها زیاد و سریع الهضم می شود. مقدار یک قاشق قهوه خوری تخم و دانه انیسون که بفارسی بادیان رومی میگویند در یک فنجان آب جوش دم کرده بعد از هر غذا یک فنجان میل کنند شیر مادر را افزون گرداند و سوء هاضمه را هم معالجه میکنند

* بادیان را بنشاسته گندم طبخ کنند برای ازدیاد شیر مفید است

* یونجه - مداومت به خوردن پونچه با شکر فربه کننده و مولد منی و شیرو مدرحیض می باشد و مولد خون صالح، تخم اور قوی تراز سایر اجزاء اوست و قوتش تا پنج سال باقی است .

*سیاه دانه یا شوتز: در طبیعت گرم و خشک، مدرحیض و بول و شیر میباشد برای خانم های آبستن مضر، مقدار خوراک او پنج گرم می باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد