برداشت پروستات به روش سوزن از داخل مجرا


برداشت پروستات به روش سوزن از داخل مجرا

برداشت پروستات  به روش سوزن از داخل مجرا

 

روشها:

همانطوری که اشاره گردیده است T.U.N.A. یکی از روشهای Minimial InVaSive جهت درمان B.P.H می باشد. در این روش  سوزن های رادیوفرکوانسی از انتهای سوند مجرای ویژه این تکنیک به داخل لوبهای لترال پروستات وارد شده و بافت پروستات از طریق نکروز انعقادی ( Oagulation Necrosis) تخریب می گردد. در این روش ازLOW Energy MonopolarRF با انرژی ۱۵-۲ وات و فرکانس۴۹۰  کیلو وات استفاده می شود.در این روش که با iv Sedation Locol Anesthesia  در صورت لزوم قابل اجراست . دو سوزن در نوک کاتتر T.U.N.A زیر دید تلسکوپ و با مونیتورینگ T.R.U.S وارد پروستات می شود. دفعات تکرار کار به یکی از طریق زیر محاسبه می شود: ۱- به ازاء هر ۲۰gr بافت پروستات یک بار در هر لوب باید عمل انجام شود. مثلاً در یک پروستات gir 40 یک بار قسمت پروگزیمال طرف راست،یک بار قسمت دیستال آن و سپس همین کار در قسمت چپ تکرار شود. ۲- به ازاء  هر cm 3-4 اول مجرای پروستات دو بار در هر لوب عمل انجام می شود. در صورت بیشتر بودن طول مجرای پروستاتیک به ازاء هر ۱ Cm یک بار عمل اضافه تر در آن طرف انجام می شود. - پس از وارد کردن سوزن به داخل بافت پروستات روکش تفلونی بماند و هر بار ۵ دقیقه حرارت داده می شود تا دمای قسمت مرکزی به۹۰-۱۰۰ و قسمتهای محیطی ۵۰ می رسد. حدوداً تا ۵-۶mm عمیق تر از نوک سوزن تخریب می گردد. در هر بار منطقه ای به اندازه  Cm1 تخریب شده و با اجرای درست تکنیک آسیبی به رکتوم، کف مثانه و مجرای پروستاتیک دیستال نمی رسد. زمان انجام نکروز در این تکنیک به علت تجمع بیشتر حرارت کمتر از مایکروویو می باشد. نکروز ( از بین رفتن بافت پروستات ) در روز هفتم و فیبروز در روز چهاردهم به حداکثر خود می رسد. حتی بعداز ۲۴ساعت اثری از سلولهای عصبی باقی نمی ماند. رسپتورهای Nitric (OXide SynthaSe حساسی ترین به حرارت بوده در حالی که رسپتورهای I-Adrenergic) در عرض ۲-۱ هفته از بین می روند. در این سیستم زاویه بین سوزن ها ( دو عدد) و کاتتر ثابت نیست و در نوع جدید آن به نام PrOVul SyStem نوک قابل تعویض می باشد. برخی از ارولوژیستها در پایان کار سوند فولی می گذارند و عده ای دیگر  نمی گذارند.

نتایج بالینی

نتایج بالینی اولیه T.U.N.A رضایت بخش بوده است. در اکثریت افراد MAX Q بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است .

مزایای T.U.N.A :

1-بیماران به طور سرپایی درمان می شوند. ۲- با بی حسی موضعی در افراد با خطر بالا قابل اجرا است ۳- تکنیک آن سریع آموخته می شود. ۴- فقط در ۲۰ درصد افراد احتباس ادراری می دهد که آن نیز فقط برای چند روز طول می کشد۵- با انزال برگشتی (ReStrograde Ejaculation) همراه نیست. ۶- به علت حفظ مخاط مجرا حداقل درد و دیزوری در آن ایجاد می شود.۷- اکثریت افراد فقط یک روز سوند مجرا داشتند و روز دوم یا سوم پس از عمل به سر کار خویش بازگشتند.

اندیکاسیونT.U.N. A :

در پروستات های زیر gr 60 و با بزرگی لوب مدیان روش مناسب می باشد و اگرچه T.U.N.A در پروستات های بزرگتر، بزرگی دور گردن مثانه و لوب مدیان بزرگ روش مناسبی نیست ولی قابل اجرا می باشد.

عوارض  T.U.N.A:

1- ر تانسیون ادارار، شایع ترین عارضه بوده و در ۴۱/۶ - ۱۳/۳ درصد بیماران ایجاد می شود.۲- علائم تحریکی ادرار ، دومین شیوع را دارد و در ۴۰درصد بیماران ایجاد می شود. با توجه به روش انجام T.U.N.A بروز این عارضه عجیب است ولی با این وجود خفیف بوده و ظرف ۷-۱ روز خوب می شود. ۳-عفونت دستگاه ادراریU.T.I در ۳/۱ درصد بیماران ۴-تنگی مجرا -۱/۵ درصد بیماران ۵- هماچوری ( وجود خون در ادرار ( در درصد قابل توجهی از بیماران ایجاد می شود ولی خفیف می باشد، لذا توصیه می شود آسپیرین یک هفته قبل ازT.U.N.A  قطع شود۶-تلالات جنسی نادر است۷- Incontinenceگزارش نشده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد