بررسی آسیب های شبکه براکیال…


بررسی آسیب های شبکه براکیال…

بررسی آسیب های شبکه براکیال...

 

آسیب های شبکه براکیال

آسیب های شبکه براکیال یکی از علل عمده از دست رفتن کامل یا نسبی فونکسیون اندام فوقانی است. آسیب های شبکه براکیال معمولاً به دنبال کشیده شدن ناگهانی و شدید دست به سمت خارج ایجاد می شود. ریشه های بالایی شبکه بیش از همه آسیب می بینند ریشه های بالایی شبکه می توانند دچار کشش یا پارگی شوند. در بعضی موارد ریشه عصبی به طور کامل از طناب نخاعی جدا می شود. به دنبال این آسیب ها فلج عضلاتی که توسط این اعصاب عصب دهی می شود، رخ میدهد. آسیب های شبکه براکیال خصوصاً باعث فلج عضلات ابداکتور و روتاتور خارجی شانه و فلکسورهای آرنج می شوند(فلج Erb)، مکانیسم دیگر ایجاد آسیب، کشیده شدن شدید دست به سمت بالا است که در این حالت، ریشه های تحتانی شبکه بیشتر آسیب می بینند. در این حالت اختلال حس و حرکت در ساعد و مچ بیش از نقاط دیگر مشهود است (فلج Klumpke). در نوزادان آسیب شبکه براکیال معمولاً در طی زایمان ایجاد می شود. احتمال بروز این آسیب در زایمان های سخت (مثلاً زایمان بریچ) بیشتر است. معمولاً نوع فلج Erb متعاقب زایمان بیشتر دیده می شود. نوزاد مبتلا، اندام طرف درگیر را حرکت نمیدهد. به علت عمل عضلاتی که دچار فلج نیستند، دست در وضعیت روتاسیون داخلی و ادواکشن قرار میگیرد. پیش آگهی آسیبی به شدت آن بستگی دارد. در موارد خفیف معمولاً در عرض چند ماه بهبود حاصل میشود. اما در آسیب های شدید، آسیب ممکن است به شکل دایمی در بیاید. پیش آگهی فلج Klumpke بدتر از نوع Erb میباشد. در موارد خفیف برای درمان به مادر آموزش داده میشود که دست نوزاد را به طور پاسیو حرکت دهد. در موارد شدید برای درمان از روش های مناسب جراحی استفاده می شود. در بالغین شایع ترین علت ایجاد آسیب شبکه براکیال سوانح موتورسیکلت می باشد. در نوع پره گانگلیونی آسیب، اعصاب از طناب نخاعی جدا شده اند و ضایعه برگشت ناپذیر میباشد. امّا در نوع پست گانگلیونی احتمال بروز درجاتی از بهبود وجود دارد. انجام CT اسکن با ماده حاجب اطلاعات مفیدی در مورد شدت آسیب به ما می دهد. در نوع پره گانگلیونی درمان شامل روش هایی برای حفظ و تقویت فونکسیون باقی مانده میباشد. در نوع پست گانگلیونی درمان های جراحی به منظور ترمیم اعصاب صورت میگیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد