بررسی آسیب های صفحات رشد /قسمت دوم


بررسی آسیب های صفحات رشد /قسمت دوم
پدیده remodeling در کودکان خردسال بسیار فعال و کامل است به طوری که شواهد یک شکستگی قبلی در عرض چند ماه به طور کامل از بین می روند. امّا توجه کنید که حتی این پروسه هم در شکستگی های درگیرکننده سطوح مفصلی علیرغم سریع و کامل بودن در صورت وجود آنگولاسیون قادر به ایجاد alignment صحیح نیست.یک کودک، به علت بروز پرخونی در غضروف های رشد مجاور یک افزایش رشد مقطعی خواهیم داشت اما این عدم تناسب در طول استخوان آنقدر اندک است که اهمیت بالینی ندارد. از سوی دیگر، اگر یک آسیب طوری به صفحه رشد آسیب برساند که باعث ایجاد پل استخوانی بین اپی فیز و دیافیز از خلال صفحه رشد گردد، اختلالات به وجود آمده مهم خواهد بود. اگر تمام صفحه دچار اختلال شود، با توقف رشد، کوتاهی اندام خواهیم داشت که شدت آن به سن وقوع این حادثه بستگی دارد. اگر این اختلال فقط در قسمتی از صفحه رشد ایجاد شود، رشد در آن نقطه متوقف می شود امّا در سایر نقاط پروسه رشد ادامه خواهد یافت. این مساله باعث ایجاد دفرمیتی از نوع «angulation» خواهد شد. اگر در یک جفت استخوانی مثلاً تیبیا و فیبولا، یکی از استخوانها دچار توقف رشدی گردند، باز هم این نوع دفرمیتی ایجاد خواهد شد. اختلالات رشدی و دفرمیتی غالباً در شکستگی هایی دیده می شود که صفحه رشد را خرد میکنند (آسیب های Crushing). به همین خاطر اختلال رشد و دفرمیتی در کنده شدگی ها (avulsions) کمتر دیده می شود. اگر، تخریب صفحات رشد در سنین پایین اتفاق افتاده باشد گاهی انجام یک عمل جراحی مناسب و به موقع می تواند از بروز اختلال جدی و شدید جلوگیری کند.تشخیصشکستگی در کودکان ممکن است مشکل تر از تشخیص آن در بزرگسالان باشد. به طور کلی درشکستگی های کامل، علایم ایجادشده آنقدر واضح ھستند که تشخیص معمولاً به راحتی صورت میگیرد. مشکل اصلی در شکستگی های ناکامل است که در آنها علایم شدید وجود نداشته و همین مساله گاهی باعث تشخیص داده نشدن آنها میگردد. علاوه بر نبود علایم شدید و واضح اطفال معمولاً «سابقه» یک تروما و یا ضربه را در شرح حال نمی توانند بیان کنند.عدم تمایل کودک به حرکت دادن و یا استفاده از اندام، خصوصا اگر همراه با درد موضعی و تندرنس موضعی باشد باید همیشه ما را به فکر شکستگی در کودک بیاندازد.عوارضعوارض شکستگی ها در کودکان مثل عوارض آن در بزرگسالان است امّا میزان شیوع آنها متفاوت است. جوش نخوردن در اطفال - به جز در کاپیتولوم هومروس - بسیار نادر است. نکروز آواسکلور سر فمور از عوارض شایع شکستگی های گردن فمور در اطفال است. امّا دقت کنید که خود شکستگی سر فمور در اطفال شیوع قابل توجهی ندارد آسیب به شریان براکیال (در شکستگی سوپراکوندیلار) و میوزیت اوسیفیکان (آسیب آرنج) در اطفال نسبتاً شایع است و به خاطر ناتوانی که در صورت عدم درمان ایجاد میکنند، بسیار مهم هستند. اختلال در رشد از عوارض مهم شکستگی ها در کودکان می باشد. این مساله در شکستگی هایی که صفحات رشد استخوانی را درگیر میکنند دیده می شود و غالباً به درمان های مناسب نیازمند هستند.بررسی آسیب های صفحات رشد /قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد