بررسی اختلال ارگاسمی در مرد


بررسی اختلال ارگاسمی در مرد

بررسی اختلال ارگاسمی در مرد

  این حالت به تأخیر جدی در انزال یا فقدان آن اطلاق می شود. معمولاً تأخیر فقط در مقاربت روی میدهد ولی با استمناء نیز ممکن است دیده شود. شیوع کلی این اختلال در حدود ۵ درصد است. اختلال ارگاسمی سراسر عمر در مرد حاکی از پسیکوپاتولوژی عمیق تری است. مرد معمولاً از خانواده ای متعصب و سختگیر برخاسته و سکس را چیزی گناه الود و الت جنسی را کثیف میپندارد، ممکن است تمایلات خودآگاه و ناخودآگاه حرام و نیز احساس گناه داشته باشد.در روابط مستمر، اختلال ارگاسمی غالباً حاکی از مشکلات روابط فردی است. این اختلالی ممکن است روش مدارای واقعی یا خیالی برای تغییر در کیفیت روابط با همسر باشد. این تغییرات ممکن است قصد بچه دار شدن (که مرد در مورد آن احساس دوگانه دارد)، از دست دادن جاذبه جنسی برای همسر، و یا توقعات بیشتر همسر را شامل گردد. در بعضی مردها، ناتوانی انزالی منعکس کننده احساس پرخاشگری شوهر نسبت به همسرش است. داروها (مثل داروهای ضد جنون و مهارکننده های مونوآمین اکسیداز) نیز ممکن است باعث بروز این اختلال شوند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد