بررسی  بارداری های قبلی و سابقه ی بیماری های زنان


بررسی  بارداری های قبلی و سابقه ی بیماری های زنان

بررسی  بارداری های قبلی و سابقه ی بیماری های زنان

 

معاینه ی پیش از بارداری، برای پزشک شما فرصتی است تا زمینه های نگرانی را شناسایی کرده، و شما و فرزندتان را حتی قبل از اینکه باردار شوید - سالم نگه دارد. عوامل متعددی در این امر تأثیر دارد و پزشک احتمالا در موارد زیر از شما سؤالاتی می پرسد:

 بارداری های قبلی و سابقه ی بیماری های زنان: اطلاعات مربوط به بارداری های قبلی، می تواند پزشک ش ما را برای تصمیم گیری در بهترین وضعیت کنترل بارداری های آتی تان کمک کند. او از شما می خواهد در مورد بارداری های قبلی، هرنوع سقط جنین یا نوزادان نارس، چندقلوزایی - یا هر وضعیتی که می تواند دوباره اتفاق بیفتد - توضیح بدهید.

برای مثال، دانستن اینکه در گذشته مشکلاتی مانند درد زودرس زایمان یا فشار خون بالا داشته اید یا نه، برای پزشک مفید است. سابقه ی بیماری های مربوط به زنان هم به همان اندازه مهم است، چرا که اطلاعاتی مانند جراحی قبلی بر رحم یا دهانه ی آن، یا سابقه ی قاعدگی های نامنظم نیز می تواند بر بارداری شما تأثیر بگذارد.

سابقه ی خانوادگی شما: بررسی سوابق پزشکی خانواده ی شما، پزشک را ازشرایطی آگاه می کند که می تواند بارداری شما را دچار مشکل کند یا بهجنین در حال رشد منتقل شود. باید به سوابق خانوادگی خود بپردازید، تا شانس اختلالات خاص قبل از بارداری را، مانند سابقه ی خانوادگی در مورد نقایص لوله ی عصبی (به عنوان مثال، اسپینابیفیدا)، که بر روی بارداری شما تأثیر می گذارد کاهش دهید. (به بخش ضمیمه در همین فصل با عنوان «چرا جنجالی ناگهانی برای فولیک اسید به وجود آمده است؟»


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد