بررسی برخی درمان های آزمایشی در کنترل ام اس پیشرونده


بررسی برخی درمان های آزمایشی در کنترل ام اس پیشرونده

بررسی برخی درمان های آزمایشی در کنترل ام اس پیشرونده

 

به دلیل اینکه شواهد تحقیقاتی برای داروهای شیمی درمانی و پالس کورتیکواستروئیدها قطعی نیست و هیچ کدام از آنها جهت استفاده درام اس مورد تأیید FDA قرار نگرفته، ممکن است شرکت بیمه تان علاقه ای به تحت پوشش قرار دادن آن نداشته باشد.

گزینه های  آزمایشی برای ام اس خیلی فعال ممکن است شما درباره ی بعضی درمانهای آزمایشی که در کنترل موارد خیلی فعال ام اس پیشرونده، به کار میرود نیز چیزهایی شنیده یا خوانده باشید؛ بنابراین در اینجا مهمترین آنها را برایتان شرح میدهیم. یکی از آنها پیوند مغز استخوان است. در این روش، گروهی از سلول های ایمنی بدن - احتمال میدهند باعث آسیب به سیستم اعصاب مرکزی شود - نابود شده و سپس با سلول های بنیادی برگرفته از مغز استخوان خود بیمار، جایگزین میگردد. گزینه ی دیگر فرایندی است به نام پلاسمافرز (plasmapheresis).

در این روش پلاسمای خون که به نظر میرسد حاوی اما بعضی از فاکتورهای ایمنی است که باعث تحریک اماس می شود، با پلاسمای سالم .با عوض می شود این درمانهای فوق العاده تهاجمی، در تعداد کمی از افراد مطالعه شده و نتایجی گوناگون داشته است. چون این روش ها شخص را در معرض مخاطرات عدیده و بزرگی قرار میدهد و هنوز جنبهی تحقیقاتی دارد، ممکن است اکثر شرکتهای بیمه پرداخت هزینه های آن  را  نپذیرند.

%ر اینکه داروهای موجود کمک خاصی به درمان ام اس پیشرونده نمی کند، به این معنی نیست که گزینه های دیگری ندارید. برعکس، زمان آن است که از بقیه ی اعضای تیم، کمک بگیرید. یک تیم مراقبت بهداشتی - به خصوصی تیمی که در یک مرکز مراقبت اماس بوده و شامل افراد متخصص در این زمینه است - می تواند کمکهای زیادی به اشخاصی مثل شما که در مرحلهی پیشرفته بیماریاند، ارائه دهد. در مباحث اتی، نکات زیادی دربارهی بهترین شکل ممکن مراقبت از خود، به شما ارائه می دهیم.

یافتن راه های برای داشتن بهترین عملکرد و داشتن تصویر ذهنی از خویش هدف از درمان ام اس کمک به شما در داشتن عملکرد و تصویر ذهنی خوب از خودتان خود و سالم، راحت و فعال نگاه داشتن خودتان یافته و به کار ببندید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد