بررسی بندهای کلیدی قانون ADA


بررسی بندهای کلیدی قانون ADA

بررسی بندهای کلیدی قانون ADA

 

یکی از بندهای کلیدی قانون ADA کارفرمایی را که صاحب پانزده یا بیشتر از پانزده کارمند باشد، مکلف میکند تسهیلات رفاهی قابل قبولی برای کارمندانی که قابلیت کار کردن دارند و در عین حال دچار معلولیت هستند، فراهم کند تا قادر باشند عملکرد اساسی شغلی شان را نشان دهند. (هرچند باید به خاطر داشته باشید این قانون شامل همه ی کارفرماها نمی شود.

به عنوان مثال، دولت فدرال مجبور نیست از بندهای قانون ADA در زمینه ی اشتغال پیروی کند؛ زیرا از سال ۱۹۷۳ طبق قانون متمم توانبخشی، از تبعیض در مورد کارمندان دچار معلولیت منع شده است.)

برای درک بهتر این اصطلاحات و قوانین، به تعاریف زیر توجه کنید:

* معلولیت هرگونه نقصانی است که یک فعالیت عمده ی زندگی (همچون بینایی،شنوایی، راه رفتن، خواندن و غیره) را به طور قابل توجهی محدود کند.

*تسهیلات رفاهی تغییر و یا اصلاحی است که به یک فرد دچار معلولیت این امکان را میدهد. شغلی را تقاضا یا امتحان کند و قسمت عمدهی کارهای مربوط به آن شغل را انجام دهد. در اینجا به ذکر بعضی از تسهیلاتی که شامل حال فرد مبتلا به ام اس می شود، میپردازیم:

  • تغییر و اصلاح وسایل محل کار یا امتحان کردن فرایندهایی به منظور تطبیق با خستگی یا مشکلات حرکتی فرد. فراهم کردن وسایل و ابزارآلات خاص، مثلا تهویه ی مطبوع برای کسی که به گرما حساس است یا نرمافزار تطبیقی کامپیوتر برای فردی که مشکلات بینایی دارد.

ایجاد یک برنامه ی کاری قابل انعطاف، مثلاً کار کردن از راه دور (دور کاری)، کار پارهوقت یا دورههای استراحت در طول مدت کار روزانه.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد