بررسی جابجایی دیسک بین مهره ای (Slipped disk)


بررسی جابجایی دیسک بین مهره ای  (Slipped disk)

بررسی جابجایی دیسک بین مهره ای  (Slipped disk)

  در اصطلاح به آن دیسک کمر می گویند . در واقع دیسک بیم مهره های  ستون فقرات  نقش یک «کمک فنر» را بازی می کند و جلو ضربات عمودی وارد به ستون فقرات و بدن را می گیرد و هم چنین قدرت انطاف پذیری را به ستون فقرات می دهد . جا به جائی دیسکبطور تیپیک زمانی اتفاق می افتد که فردی در حالی که خم شده است جسم سنگینی را بلند کند. بهتر است برای بلند کردن اجسام سنگین، فرد بنشیند و در حالی که کمر در حالت عمودی قرار دارد، وزنه را بلند کند. جابه جایی دیسک در مهره های کمر ۱۵ برابر شایعتر از این پدیده در ناحیه گردن است. در ناحیه پشت بندرت چنین اتفاقی رخ می دهد. نتیجه چنین پدیده ای در ناحیه کمر اغلب فشار روی ریشه عصب سیاتیک و در نتیجه احساس درد در پشت پا، ضعف و کاهش حس در اندام تحتانی است.  در عکس رادیولژی اگرچه خود دیسک دیده نمی شود ولی کاهش فاصله بین دو مهره درگیر را میتوان مشاهده کرد. اولین اقدام درمانی استراحت مطلق روی بستر سفت است. در بسیاری از موارد با استراحت ظرف چند روز علائم برطرف می شود. در صورت عدم بهبود بیمار با این روشی یا تشدید علائم، عمل جراحی توصیه میشود.   

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد