بررسی در مورد دست کشثیدن از کار در بیماران مبتلا به ام اس 


بررسی در مورد دست کشثیدن از کار در بیماران مبتلا به ام اس 

بررسی در مورد دست کشثیدن از کار در بیماران مبتلا به ام اس 

 

بالاخره زمانی، دیر یا زود (به خصوص پس از یک هفته، یک ماه، یا یک سال واقعاً طولانی و سخت همراه با احساس ناخوشایند و ستیزهجویانه به خاطر علایم خطیر بیماری) ممکن است به این فکر بیفتید که خرتوپرت هایتان را جمع کنید و از دفتر کار بزنید بیرون دست کشیدن از کار تصمیم پیچیدهای است که باید با دقت و با مشورت اهل فن مثل پزشک، مشاور توانبخشی شغلی، تیم توانبخشی و هر فرد دیگری که نظرش برایتان ارزش دارد، صورت گیرد. در این اطلاعات اساسی چندی خدمتتان ارائه می کنیم که برای شروع گفتگوهای مهم در این باره به کار ببندید؛ همچنین مطالب او با ارزشی به شما گوشزد می کنیم تا در موقع تصمیم گیری در خاطرتان باشد.

.. صر هر اکثر استفاره از گزینه ی انفصال کوتاه مرتب از کار  قبل از هرگونه تصمیمگیری برای انفصال همیشگی از کار، مهم است که اطمینان حاصل کنید از گزینه ی انفصال کوتاهمدت، به صورت تمام و کمال استفاده کردهاید.

به عنوان مثال

* بفهمید آیا شرکت تان هیچ گونه راه حل کوتاهمدتی در رابطه با معلولیت ارائه می دهد که بر پایه ی آن اجازه داشته باشید برای مدت مشخصی دست از .کار بکشید

* بندهای قانون «ترک کار به دلایل پزشکی و خانوادگی» (Family and Medical اFMLA) (Leave Ac) را بررسی کنید. این قانون که در سال ۱۹۹۳ تصویب شده است، مقرر می دارد هر کارفرمایی با پنجاه کارمند یا بیشتر، که در *محدودهای در شعاع هفتاد و پنج مایلی محل کارشان زندگی میکنند (تمام کارفرمایان ملی یا دولتی) باید تا حداکثر دوازده هفته در سال جهت اشخاص واجد شرایطی که دچار مشکلات پزشکی شخصی یا خانوادگی شدهاند، مرخصی بدون حقوق در نظر بگیرد. این دوازده هفته را می شود به صورت یکجا یا در را با چند نوبت استفاده کرد، بدون اینکه تأثیری بر مزایای بهداشتی شما داشته باشد. برای استفاده از قانون FMLA باید واجد شرایط زیر باشید


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد