بررسی دلایل انجام آزمایش آمنیوسنتز


بررسی دلایل انجام آزمایش  آمنیوسنتز

بررسی دلایل انجام آزمایش آمنیوسنتز

 

مرکز آمنیوسنتزی که دیرتر در دوران بارداری انجام میشود – دیرتر از ۲۰ هفتگی خطر سقط جنین به همراه ندارد. فقط خطری بسیار جزئی برای عفونت، پارگی پرده های جنینی (کیسه ی آب)، با شروع درد زودرس زایمان دارد.

دلایل انجام آمنیوسنتز پزشک شما ممکن است بنا بر بیماریها یا شرایط زیر، به انجام یک آمنیوسنتز ژنتیکی توصیه کند:

سن شما در زمان زایمان ۳۵ سال یا بیشتر باشد، که از یک کشور به کشوری دیگر تفاوت می یابد، و همچنین به تعداد بچه هایی که باردارید، بستگی دارد. مثلا، اگر دوقلو باردارید، ممکن است پزشک شما در ۳۳ سالگی توصیهی انجام آمنیوسنتز را بدهد

آزمایش سرم مادری آلفا فتو پروتئین شما بالا باشد (به بخش «آزمایش آلفا فتو پروتئین»، که پیشتر در این فصل به آن پرداختیم، رجوع کنید).نتایج غیرطبیعی از آزمایش منگولیسم داشته باشید. و بررسی سونوگرافی شما غیرطبیعی باشد، مثلا به رشد ضعیف جنین اشاره شده یا مشکوک به ناهنجاری های ساختاری بوده باشد..

فرزند قبلی شما یا بارداری قبلی شما با ناهنجاریهای کروموزومی همراه باشد.

در معرض خطر داشتن فرزندی با بیماری ژنتیکی خاصی باشید.

شما و همسرتان نگران هستید و مایلید طبیعی بودن کروموزوم ها برایتان محرز شود. پزشک به دلایل دیگری نیز آمنیوسنتز را انجام می دهد، که شامل موارد زیر است:

درد زودرس زایمان: وجود یک عفونت در مایع آمنیوتیک، باعث درد زودرس زایمان می شود.

پزشک شما می تواند برای بررسی چنین عفونتی، مایع را به آزمایشگاه بفرستد. در صورتی که عفونت وجود داشته باشد، ممکن است دکترتان مایل باشد برای به حداقل رساندن آسیب به شما و بچه، بچه را فورا به دنیا بیاورد.

سایر عفونت ها: ممکن است بعضی از بیماران متوجه شوند در معرض خطر عفونتهایی مانند توکسوپلاسماز، CMV سیتومگالوویروس)، یا پاروویروس هستند. مایع آمنیوتیک می تواند برای وجود هریک از چنین مشکلاتی در بیماران در معرض خطر، آزمایش شود.

حساس شدن ارهاش: گاهی اوقات بیمارانی که حساسیت  دارند، با آزمایشی تحت عنوان دلتا OD-۴۵۰، آزمایش می شوند که در آن مایع آمنیوتیک از نظر فروپاشی گلبول های قرمز خون جنین، بررسی می شود.

 بررسی تکامل ریه: گاهی لازم است دکتر برای به دنیا آوردن بچه بداند ریه های او به اندازه ی کافی کامل شده یا نه. آزمایش های معینی بر روی مایع آمنیوتیک، می تواند تکامل ریه ها را تشخیص دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد