بررسی رابطه بین استرس و ام اس


بررسی رابطه بین استرس و ام اس

بررسی رابطه بین استرس و ام اس

 

به عبارت دیگر، رابطه بین استرسی و ام اس اصلاً روشن نیست. مسئله حتی از این هم پیچیدهتر است، به صورتی که تحقیق در این زمینه ادم را به این فکر میاندازد که تأثیر استرس های زندگی شخصی تا حد زیادی به قدرت تطبیق پذیری فرد و ... همینطور تواناییهای او و گروه پشتیبانش در حل مسائل بستگی دارد.

چون ام اس در افراد گوناگون بسیار متفاوت است، و هیچ دو نفری قدرت تطبیق و چاره اندیشی یکسان ندارند، هیچ کس نمیتواند پیش بینی کند که استرس های زندگی چه تأثیری : بر شما یا هر فرد دیگری می گذارد. بنابراین به جای نگرانی دربارهی استرس های غیرقابل اجتناب زندگی روزمره بر اماس، بهتر است ببینید چگونه میتوان استرس ها را به طرزی راحت و مفید درمان کرد

به دلیل شرایط و قدرت تطابق متفاوت در افراد گوناگون، میتوان با اطمینان فرض  را بر این گذاشت که استرس هیچ کس شبیه دیگری نیست - و بالطبع راهکار هیچ کس هم در مواجهه با استرس با دیگران یکسان نیست. بنابراین بهترین کاری که می توانید بکنید این است که بفهمید چه چیزهایی شما را دچار استرس میکند. سپس می توانید دریابید مؤثرترین راهکارها برای مواجهه با آنها چیست.

توانایی تشخیص احساسی که موقع بروز استرسی پیدا می کنید، نقطه ی شروع خوبی است. باید راحت باشد، این طور نیست؟ البته نه به این سرعت! به دلیل اینکه واکنش هر فرد، در مقابل استرسی های گوناگون، متفاوت است، غیرممکن است بتوان یک فهرست مرجع از این واکنشها تهیه کرد. اما، در این مبحث، ما به بررسی شایعترین پاسخهای فیزیکی و احساسی خواهیم پرداخت.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد