بررسی راه های درمان پاچنبری مادرزادی


بررسی راه های درمان پاچنبری مادرزادی

بررسی راه های درمان پاچنبری مادرزادی 

 

پاچنبری مادرزادی TalipeS) equinovarus)

واژه پاچنبری (Club foot) را اکثر پزشکان مترادف با شایعترین و مهمترین دفرمیتی پا، یعنی talipeS» «equinovarus میدانند. علت دقیق بروز این دفرمیتی به طور دقیق مشخص نیست. به هر صورت این ضایعه احتمالاً به علت عدم تعادل بین عضلات -invertor plantarfleXor و  عضلات    evertor-dorsiflexor تا حدودی وضعیت بد قرارگیری پا در رحم مادر بروز میکند. در این بیماری به علت نیمه دررفتگی مفصل تالو-ناویکولار پا در وضعیت اداکشن و انورسیون (در مفاصل ساب تالار، میداتارسال و مفاصل تارسال قدامی) و اکینوس (در قوزک پا) قرار میگیرد. معمولاً عدم تکامل نرمال عضلات پشت ساق و پرونئوس دیده می شوند. در صورت عدم درمان به موقع دفرمیتی دایمی خواهد شد. این بیماری در پسرها شایعتر بوده و میتواند دو طرفه باشد. اصلی ترین جزء این دفرمیتی، نیمه دررفتگی مفصل تالو - ناویکولر است؛ طوری که استخوان ناویکولر کمی روی سمت مدیال سر استخوان تالوس قرار میگیرد. بافتهای نرم در سمت مدیال پا، تکامل کامل نیافته اند و کوچک تر از حد طبیعی هستند. در مفاصل ساب تالار، میداتارسال و تارسال قدامی اداکشن و انورسیون وجود دارد و پا در حالت اکینوس (equinus) قرار گرفته است. در اکثر موارد عضلات پشت ساق و پرونئال تکامل کامل نیافته اند. عدم درمان مناسب و به موقع باعث ایجاد شکل های ناهنجار استخوان های تارسال پا و برگشت ناپذیرشدن این دفرمیتی خواهد شد. . این دفرمیتی در پسران خیلی شایع تر است و می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد. در پای نوزاد در معاینه دفرمیتی حاصله ۳ جز دارد؛ انورسیون پا، اداکشن و اکینوس، عدم تکامل طبیعی عضلات ساق پا از علایم دیگر است. این عدم تکامل در موارد یک طرفه بیشتر جلب توجه خواهد کردتمام نوزادان باید به شکل روتین از لحاظ وجود این دفرمیتی معاینه شوند. در نوزاد مبتلا به پاچنبری قادر به بردن پا به اورسیون و دورسی فلکسیون نیستیم، در گرافی قدامی خلفی در این نوزادان، محور طولی استخوان تالوس از سمت خارج استخوان های تالوس عبور میکند. پیش آگهی در این دفرمیتی به سن شروع درمان  و میزان در سهت انجام شدن آن بستگی دارد.درمان در مواردی که در بدو تولد تشخیص داده شده اند درمان حمایتی اولیه به طور ایده آل درمان باید در طی هفته اول بعد از تولد شروع شود. با وارآوردن فشار با دست به کف پا ابتدا اداکشن و انورسیون و سپس اکینوس اصلاح میشود. ممکن است برای اصلاح به حتی ۵ تا ۶ بار مانیپولاسیون با فواصل هفتگی نیاز باشد. در مرحله بعد باید از ایجاد مجدد دفرمیتی اصلاح شده جلوگیری کرد. برای این کار میتوان از گچ، اسپلینت های فلزی و یا نوارچسب استفاده کرد. استفاده از گچ به سایر روش ها ترجیح داده میشود گچ تا بالای ران امتداد مییابد و زانو در فلکسیون ۹۰ درجه قرار میگیرد. در ابتدا گچ به صورت هفتگی تعویض می شود امّا با رشد کودک تناوب .تعویض ها کمتر میشود درمان جراحی در صورتی که با گذشت ۳ تا ۴ ماه از درمان حمایتی پا در حالت نرمال قرار نگیرد، از درمان های جراحی استفاده می شوددرمان در مواردی که دیر تشخیص داده شده اند و یا در موارد عوددر اکثریت این موارد درمان های انجام شده چه به روش محافظه کارانه و چه به روش جراحی قادر به برگرداندن پا به جراحی استفاده می شود. در گرافی قدامی خلفی طبیعی محور استخوان تالوساز  داخل اولین متاتارس میگذرد اما پاچنبری این خط از خارج متاتاوس ها عبور میکند.پس به طور خلاصه در مواردی که در بدو تولد تشخیص داده می شود درمان باید در طول هفته اول آغاز شود. درمان دو قسمت دارد، درمان حمایتی و جراحی در درمان حمایتی دفرمیتی توسط دست اصلاح میگردد (به دفعات کافی) و سپس وضعیت اصلاح شده توسط گچ brace یا باند حفظ می شود. استفاده از گچ یا بهتر است. گچ باید تا بالای راه را بگیرد و زانو باید در فلکسیون ۹۰ باشد. در ابتدا گچ هر هفته تعویض میگردد و با افزایش سن نوزاد، این فاصله کمتر می شود. در پایان ماه ۳ یا ۴ از درمان حمایتی اگر پاسخ مناسب و دلخواهی نداشته باشیم به عمل جراحی احتیاج خواهد بود.در موارد عود و یا تشخیص دیررس (بعد از ۲ سالگی) از اعمال جراحی خاصی استفاده میشود که البته قادر به اصلاح کامل دفرمیتی نیستند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد