بررسی رفتارهای کودکان نسبت به عضو جدید خانواده


بررسی رفتارهای کودکان نسبت به عضو جدید خانواده

بررسی رفتارهای کودکان نسبت به عضو جدید خانواده

 یک جفت هدیه بسته بندی کرده و با خود به بیمارستان ببرید - یکی برای فرزندتان که به نوزاد جدید بدهد و یکی از طرف نوزاد که به کودک بدهد.آمدن به خانهدر طی چند روز اولی که خواهر و برادرهای جدید در کنار یکدیگر زندگی می کنند، ممکن است شما از میزان انطباق، شادمانی و هیجان فرزند بزرگتر خود شگفت زده شوید. بخشی از این رفتار علاقه ی بی غل و غش است. ولی به خاطر داشته باشید که بخش دیگر قضیه ممکن است مبادرت فرزند بزرگتر برای سهیم شدن در جلب  توجه از طریق نوزاد جدید باشد. برخی از کودکان برای مدت کوتاهی در کنار آمدن با مسئله مشکل پیدا می کنند؛ عده ای دیگر ابتدا خوب برخورد می کنند، ولی بعدها رقابت طولانی تری با خواهر یا برادر خود پیش می گیرند.اگر فرزند شما از نظر برخی نقطه عطفهای تکاملی پس رفت کرد، تعجب نکنید. مثلا، کودکی که قبلا قادر به استفاده از توالت بوده، ممکن است متوسل به شب ادراری شود. یا ممکن است کودکی شروع به مکیدن شست دست کند یا به سختی بخوابد. شاید متوجه شوید هنگامی که در حال شیر دادن هستید، فرزند بزرگتر شما به خصوص حسادت کند. در این دوره، نیاز کودک خود را برای اطمینان بیشتر از اینکه همچنان او را دوست دارید و اینکه نوزاد جدید به هیچ وجه جای او را در قلب شما نگرفته، درک کنید. برای او توضیح بدهید قلب ش ما به قدر کافی بزرگ است که بیش از یک کودک را دوست داشته باشید.در صورت امکان، به فرزند بزرگتر خود امکان مشارکت در کمک را برای مراقبت از نوزاد بدهید. میزان «کمکی» که فرزند شما قادر به برآوردن آن است، بستگی به سن او دارد، ولی حتی کودکان خردسال هم می توانند در صورت نیاز شما به یک پوشک، بروند و یک پوشک بیاورند یا در حمام کردن نوزاد کمک کنند. اگر گاهی فرزندتان به سمت شما یا نوزاد پرخاشگری کرد، تعجب نکنید. معمولا، این اقدامات پرخاشگرانه بی ضرر است، ولی در طی این مراحل اولیه ی انطباق، فرزند خود را بدون نظارت با نوزاد تنها نگذارید. شاید او نداند که بعضی روش ها برای نگه داری از نوزاد ممکن است مضر باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد