بررسی روش های تشخیص قطعی درد زایمان


بررسی روش های  تشخیص قطعی درد زایمان

بررسی روش های تشخیص قطعی درد زایمان

 

گاهی تنها روش تشخیص قطعی درد زایمان، مراجعه به پزشک یا رفتن به بیمارستان است. هنگامی که وارد بیمارستان می شوید، دکتر، پرستار، ماما، یا پزشک کشیک، برای تشخیص اینکه در حال درد زایمانید یا نه، معاینه ی داخلی از لگن انجام می دهد.

همچنین پزشک ممکن است برای مشاهده ی زمان انقباضات و کنترل واکنش ضربان قلب جنین، مانیتوری را به ش ما وصل کند. گاهی فورا متوجه می شوید که واقعا دچار درد زایمائید یا نه. ولی پزشک ممکن است برای مشاهدهی تغییر وضعیت یا عدم آن، نیاز داشته باشد برای چند ساعت شما را تحت نظر بگیرد.

چنانچه انقباضات منظم داشته باشید و دهانه ی رحمتان نسبتا سریع تغییر یابد - شل و کوتاه و باز شود، یا هر دوی آن اتفاق بیفتد، در وضعیت درد زایمان قرار دارید. گاهی خانمها هفته ها با دهانه ی رحمی که تا حدودی باز یا افاسه (نرم) شده است راه می روند، ولی دچار درد زایمان نیستند، زیرا این تغییرات به جای چند ساعت، در طی چند هفته اتفاق افتاده است.

تصمیم گیری برای زمان اطلاع به پزشک اگر فکر می کنید دچار درد زایمانید، به پزشک خود اطلاع دهید. اگر به شما گفت احتمالا دچار درد زایمان نیستید، مضطرب نشوید (برای بسیاری از خانم ها پیش )می آید.

قبل از تماس برای چند ساعت زمان انقباضات خود را بگیرید تا ببینید فواصل آنها به هم نزدیک تر می شود یا نه این کار فکر خوبی است، زیرا این اطلاعات به پزشک شما در تشخیص این نکته که دچار درد زایمان هستید یا نه، کمک می کند.

اگر انقباضات شما هر ۵ تا ۱۰ دقیقه صورت بگیرد و ناراحت کننده باشد، قطعا تماس بگیرید. اگر کمتر از ۳۷ هفته دارید و به طور مکرر انقباضاتی را احساس می کنید، برای شمارش تناوب آن ساعتها ننشینید - فورا به پزشک خود اطلاع دهید. است. در صورتی که هریک از موارد زیر برای شما مصداق داشت، به پزشک خود  اطلاع دهید .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد