بررسی ساختارهای جنین در یک سونوگرافی مبسوط


بررسی ساختارهای جنین در  یک سونوگرافی مبسوط

بررسی ساختارهای جنین در یک سونوگرافی مبسوط

 

یک سونوگرافی مبسوط ساختارهای زیر را بررسی می کند

دستها و پاها

مثانه

مغز و جمجمه

 صورت

اعضای دستگاه تناسلی

قلب، حفرهی قفسه ی سینه، و دیافراگم و کلیه ها

به ستون فقرات

معده، حفرهی شکمی، و دیوارهی شکم فواصل مورد نیاز و انجام یا عدم انجام سونوگرافی، به عوامل خطرزا در شما، صلاحدید دکتر، و پوشش بیمه ای شما بستگی می یابد. برخی از دکترها توصیه می کنند تمام زنان باردار، در حدود ۲۰ هفتگی یک سونوگرافی انجام دهند. عدهای دیگر احساس می کنند اگر احتمال داشتن برخی مشکلات پایین است، ضرورتی بر انجام آن نیست

 در صورت بروز هریک از موارد زیر، ممکن است چندین بررسی سونوگرافی لازم شود:

در صورتی که دوقلو یا بیشتر باردار باشید

 در صورتی که دکتر نسبت به سن جنین به زیاد بزرگ بودن یا زیاد کوچک بودن او مشکوک بشود

 در صورتی که دکتر نسبت به زیادی یا کمی بیش از حد مایع آمنیوتیک شما مشکوک شود در صورتی که در معرض درد زودرس زایمان یا نارسایی دهانه ی رحم قرار داشته باشید در صورتی که به دیابت، فشار خون بالا، یا سایر شرایط پزشکی زیربنایی مبتلا باشید

در صورتی که خونریزی داشته باشید در صورتی که دکتر شما مایل به انجام یک شرح حال بیوفیزیکی باشد، که یک ارزیابی از س لامت جنین است و به حرکات، تمرینات تنفسی، حجم مایع آمنیوتیک، و عضلهی جنین توانایی جنین در انقباض عضلات خود) توجه می کند

اخيرة، دکترها از سونوگرافی برای اندازه گیری دقیق دهانه ی رحم نیز در زنانی استفاده می کنند که در معرض خطر درد زودرس زایمان و نارسایی دهانه ی رحم قرار دارند. پزشک شما مبدلی را در مهبل قرار می دهد و طول دهانه رحم را اندازه گیری و شکل قسمت پایینی رحم را کنترل می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد