بررسی سرعت و میزان عود پوسیدگی دندان کامپوزیت شده 


بررسی سرعت و میزان عود پوسیدگی دندان کامپوزیت شده 

بررسی سرعت و میزان عود پوسیدگی دندان کامپوزیت شده 

 

یکی از عیوب کلیه مواد ترمیمی عود پوسیدگی است. این مسأله در مورد پرکردگیهای آمالگام و کامپوزیت هر دو وجود دارد. عود پوسیدگی معمولا از کناره های حفره یعنی محل درز بین دیواره دندان و ماده پرکردگی ایجاد می شود. سرعت و میزان عود پوسیدگی بستگی به عوامل زیر دارد:

- کیفیت کار دندانپزشک

- میزان رعایت بهداشت توسط بیماری

- نوع و کیفیت ماده ترمیمی باید ان کی روانی و جاری

بطور کلی باید توجه داشت عمر پرکردگیها از هر نوع که باشند، محدود بوده و ممکن است پس از چند سال دچار عوارضی مانند عود پوسیدگی، شکستگی، سایش، خوردگی و تغییر رنگ گردند.

لذا مراجعه منظم به دندانپزشک و کنترل پرکردگی ها می تواند از بروز مشکلات ناشی از این عوارض مانند پیشرفت پوسیدگی، درد دندان و عفونت دندان جلوگیری نماید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد