بررسی سطح کیفیت دندان پزشکان ایرانی


بررسی سطح کیفیت دندان پزشکان ایرانی

 بررسی سطح کیفیت خدمات دندانپزشکی در ایران 

 

این کار بخشی از مراجعات بی مورد و سرگردانی خانواده ها را میکاهد. مثلا دندانپزشک خانوادگی (به جای دندانپزشک خانواده کودکان خانواده را به یک دندانپزشک متخصص کودکان ارجاع مینماید یا در صورت نیاز به یک عمل جراحی، یک جراح فک و صورت را برای این کار معرفی می نماید.

در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که علیرغم مشکلات فراوانی که وجود دارد، دندانپزشکی در کشور ما از سطح نسبتا بالایی برخوردار بوده و دندانپزشکان ایرانی با همه کمبودهایی که در زمینه تجهیزات مدرن و مواد جدید دندانپزشکی دارند، خدماتی با کیفیت نسبتا بالا به بیماران خود ارائه می دهند.

شاهد این مدعا ایرانیان خارج از کشور و خارجیانی هستند که جهت دریافت خدمات دندانپزشکی به دندانپزشکان کشورمان مراجعه می نمایند؛ همچنین اذعان متخصصين خارجی که جهت سخنرانی در کنگره های دندانپزشکی به ایران مراجعه می نمایند. اینجانب خود بارها شاهد برخی از کارهای دندانپزشكان خارجی برای بیماران بوده ام که به مطلب مراجعه نموده و مراتب نارضایتی خود را ابراز داشته اند.

این مسأله به معنای پوشاندن کاستیها و عیوب کار دندانپزشکان داخلی نیست؛ در هر صنفی اندکی هستند که مسؤولیت حرفه ای خود را نشناخته و وجدان کاری کافی ندارند. حساب این گروه را باید از حساب غالب دندانپزشکان با وجدان، وظیفه شناس و خوش ذوق جدا کرد. خوش ذوق جدا کرد. کاری از بیماریهای دهان و مطالعه کتاب دندانپزشک خانواده، راهی است به سوی انتخاب درست یک دندانپزشک خانوادگی و کاهش رفت و آمد و هزینه های دندانپزشکی.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد