بررسی سمیت داروهای شیمی درمانی


بررسی سمیت داروهای شیمی درمانی

بررسی سمیت داروهای شیمی درمانی

 داروهای شیمی درمانی بسیار سمی هستند. به طور معمول به خودی خود سرطانزا هم هستند. سعی میکنند سلول های سرطانی را بکشند، ولی همزمان سلول های طبیعی را هم از بین میبرند. داروهای شیمی درمانی گاهی تا مدتهای طولانی بعد از درمان، در بدن باقی می مانند. وجود چنین مواد سرطان زایی در بدن گاهی به بروز سرطان های ثانویه مثل لنفوم هوجکین، سرطان کلیه و سرطان مثانه منجر میگردد. بنابراین، اگر تصمیم به انجام شیمی درمانی می گیرید، سم زدایی کامل بدن از این مواد بعد از پایان درمان، برای اطمینان از اینکه خود انها سرطان ثانویه ای ایجاد نمیکنند، لازم است. برنامه سم زدایی شدید بعد از شیمی درمانی در جلوگیری از این احتمال اهمیت زیادی دارد. در هنگام ابتلا به سرطان، کبد بیمار درگیر سمزدایی مواد خطرناک و سلولهای سرطانی از بدن است. با افزودن سرطانزاهای دیگر مثل داروهای شیمی درمانی به بدن، بار بیشتری برای سمزدایی بر دوش کبد گذاشته میشود. اگر این بار بیش از حد توان کبد باشد، برخی سلول های سرکش سرطانی از چنگ آن فرار کرده و از طریق گردش خون در جای دیگری از بدن سکنا میگزینند، و در آینده تومور دیگری تشکیل میدهند اگر در هر مرحله ای از زندگی خود تصمیم به شیمی درمانی یا پرتودرمانی دارید، سم زدایی این مواد سرطانزای خطرناک از بدن برای اطمینان از عدم ایتلابه سرطان در آینده، بسیار مهم است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد