بررسی شایع ترین علل پوسیدگی دندان 


بررسی شایع ترین علل پوسیدگی دندان 

بررسی شایع ترین علل پوسیدگی دندان 

 

پوسیدگی دندان چیست و چگونه به وجود میآید؟

درباره پوسیدگی دندان و علل بروز آن مسلماً خوانندگان محترم کمابیش اطلاعاتی دارند. جهت تکمیل دانستنیهای همه اعضای خانواده مطالبی در این رابطه آورده می شود.

تعریف پوسیدگی: پوسیدگی دندان یک بیماری عفونی - تغذیه ای و قابل پیشگیری می باشد. پوسیدگی شایعترین بیماری عفونی نسل بشر بوده و همه انسانها در سراسر جهان از هر جنس و نژاد و قومی در معرض ابتلا به آن هستند. میزان شیوع پوسیدگی در مناطق مختلف جهان، بسیار متفاوت است و بستگی به عوامل متعدد ارثی - محیطی، آب و هوا، میزان مصرف فلوراید و آب آشامیدنی، سطح فرهنگ مردم و سطح خدمات بهداشتی هر کشور دارد.

در گذشته یعنی قبل از دنیای صنعتی و متمدن امروز پوسیدگی دندان بسیار کمتر بود و پس از انقلاب صنعتی اروپا و صنعتی شدن کشورها و شهرنشینی و بخصوص پس از پیدایش کارخانه های قند و متعاقب آن تغییر رژیم غذایی مردم و وارد شدن شکر تصفیه شده در رژیم غذایی مردم، پوسیدگی دندان بسرعت شیوع پیدا کرد. این مسئله ابتدا در کشورهای اروپایی و بعد آمریکا که زودتر صنعتی شده بودند، پدید آمد. بتدریج با ورود شکر تصفیه شده و سایر ترکیبات شیرین به دیگر ممالک جهان این عارضه همه گیر شد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد