بررسی عصب بینایی در جنین 


بررسی عصب بینایی در جنین 

بررسی عصب بینایی در جنین 

 جام بینایی توسط ساقه بینایی به مغز متصل میشود. در سطح شکمی ساقه بینایی شکاف کوروئید قرار دارد که علاوه بر عروق هیالوئید، رشته های عصب شبکیه نیز در بین سلول های دیواره داخلی ساقه بینایی وجود دارند. با بسته شدن شیار مشیمیه ای، مجرایی به وجود میآید. تعداد رشته های عصبی دائماً زیاد میگردد و به همین دلیل دیواره داخلی ساقه بینایی بزرگ می شود و در دیواره خارجی ادغام میگردد.سلول های لایه داخلی شبکه ای سلولهای نوروگلی را خواهد ساخت که بافت عصبی را پیشتیبانی میکنند، بخشی از شریان هیالوئید که در وسط عصب قرار دارد، شریان مرکزی شبکیه نامیده میشود. لایه های مشیمیه و صلبیه به صورت لایه های نرم شامه و سخت شامه عصب بر روی عصب بینایی امتداد می یابند.نکات بالینی کولو بومای عنبیه (شکاف به عنبیه): به علت بسته نشدن شکاف کوروئید در هفته هفتم رخ میدهد. ممکن است این شکاف تا جسم مژگانی، شبکیه و کوروئید و عصب بینایی اولیه یابد. غالباً همراه با نقائص دیگری (مثل کولوبو مائی پلک) استا. آب مروارید مادرزادی: در اثر کادرشدن عدسی در دوران زندگی داخل رحمی ایجاد میشود. معمولاً منشأ ژنتیک دارد. ابتلای مادر به سرخجه در هفته چهارم تا هفتم بارداری دلیل دیگر آن است. میکروفتالمی: چشم بیش از حد کوچک است و ممکن است به اندازه طبیعی برسد. اکثرا به علت عفونت های مادرزادی (مثل سایتومگالوویروس یا توکسوپلاسموز) رخ میدهد. آنوفتالمی: یعنی نبودن کره چشم. ممکن است بعضی بافت های چشم وجود داشته باشد. معمولاً با ناهنجاری های شدید جمجمه ای همراه است. آفاکی مادرزادی (نبودن عدسی) و آنیریدی مادرزادی (نبودن عنبیه: CONGENiTAl ANinidiA) ناهنجاریهای نادری هستند. گاهی اوقات غشای عنبیه ای - مردمکی در جلوی عدسی به طور کامل از بین نمیرود و به صورت رشته هایی جلوی مردمک آویزان می مانند. سیکلوپی (تک چشمی :CyclopiA) وسین افتالمی (جوش خوردن دو چشم : Synophtalmia) طیفی از نقائص هستند و در آنها چشمها به طور کامل یا ناقص به هم جوش خورده اند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد