بررسی علل بیماری تورتیکولیس…


بررسی علل بیماری تورتیکولیس…

بررسی علل بیماری تورتیکولیس...

تورتیکولیس(Torticollis)

تورتیکولیس یا کج گردنی به وضعیتی گفته میشود که در اثر اسپاسم عضلات گردن، این عضو به یک طرف خم می شود و مدتها به همین صورت باقی می ماند. این وضعیت میتواند علل مختلفی داشته باشد: ممکن است کجگردنی مادرزادی بوده و در اثر زایمان سخت و یا تولد بچه بصورت غیرطبیعی (مثلاً تولد از طرف ته کودک) حادث گردد. اگر اسپاسم عضلات سبب تورتیکولیس شده باشد، یک طرف گردن دردناک است.

معمولاً زنان حدود سن ۴۰ سالگی دچار این مشکل می شوند. گاهی عدم تعادل در عضلات چشم و فعالیت آنها باعث میشود فرد برای تصحیح عیب بینایی گردن خود را کج نگه دارد. این اختلال با عمل جراحی و اصلاح نواقص چشمی برطرف می شود.

در موارد دیگر تورتیکولیس، استفاده از فیزیوتراپی، داروهای شل کننده عضلات و گاهی روان درمانی به عنوان روشی درمانی کاربرد دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد