بررسی علل دیر در آمدن دندانها


بررسی علل دیر در آمدن دندانها

بررسی علل دیر در آمدن دندانها

 

زمان رویش دندانها زمان رویشی و افتادن دندانهای شیری و رویش دندانهای دائمی به عوامل متعددی از جمله نژاد، جنسی، شرایط جسمی و رشدی و سلامت عمومی کودک بستگی دارد.

گرچه این زمانها در جداولی ارائه گردیده است ولی به هیچ وجه این نمی تواند برای کلیه افراد صادق باشد، بلکه این جداول حدود و میانگین زمانهای فوق را تعیین می کند. از نظر آماری می توان دامنه ای را برای این زمانها تعیین کرد. این زمانها می تواند چندین ماه بطور طبیعی در افراد مختلف متفاوت باشد. به عنوان مثال زمان رویش نخستین دندان شیری که در ناحیه جلو فک پایین ظاهر می شود، بین ۵/۵ تا ۱/۵ ماهگی می تواند متغیر باشد؛

بنابراین تغییرات ۳-۲ ماهه در زمانهای رویش دندانهای شیری و دائمی نباید موجب نگرانی والدین شود؛ البته بیشتر موارد ما با تأخیر در رویش دندانها مواجه هستیم و والدین نیز بیشتر نگران این مسئله می شوند.

همانگونه که اشاره شد با چند ماه دیر یا زود بیرون آمدن دندانها نباید به وجود مشکل یا بیماری خاصی مشکوک شد. با این همه والدین نباید نسبت به تأخیر طولانی در رویش دندانهای کودک خود بی تفاوت بمانند.

دیگری همراه است که خیلی زود شناخته شده و کودک تحت درمان قرار میگیرد.

برخی از بیماریهای چند عاملی که ممکن است ارثی یا مادرزادی باشند، مانند: استئوپتروز و چروبیسم.

راشیتیسم که در اثر کمبود ویتامین های A و D به وجود میآید.

منگولیسم یا سندرم دان: که یکی از علل شایع تأخیر در رویش دندانها است. اولین دندان شیری در این کودکان ممکن است حتی تا ۲ سالگی هم ظاهر نشود. در این کودکان دندانهای شیری معمولاً در سنین ؛ تا ه سالگی کامل می شود. در کودکان منگول علاوه بر دیر درآمدن دندانها عوارض متعدد دیگری مانند دندانهای کوچکتر از اندازه طبیعی، وجود دندانهای اضافی، اندازه و شکل غیرطبیعی دندانها، زبان بزرگ، خشکی دهان و مشکلات متعدد دیگری دیده می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد