بررسی علل و عوامل انواع لکه های دندانی


بررسی علل و عوامل انواع لکه های دندانی

بررسی علل و عوامل انواع لکه های دندانی

 

انواع لکه های دندانی 

 ۱- لکه های دارای منشأ خارجی: این لکه ها غالباً به علت سهل انگاری در مسواک زدن است و با دقت بیشتر در زدن مسواک به خودی خود از بین می روند. این لکهها ممکن است به رنگ سبز یا نارنجی و یا سیاه مشاهده شوند. اگر با مسواک نتوانستیم این لکه را پاک کنیم، باید دندانپزشک به وسیله بروساژ و پالیش دندانها آنها را پاک نماید. در واقع این رنگها ناشی از فعالیت میکروبهای خاصی است که قادرند با تجزیه برخی از مواد غذایی رنگهای خاصی ایجاد نمایند.

۲- لکه های با منشأ داخلی: این لکهها در ساختمان دندان قرار دارد و با مسواک و یا بر وساژ و پالیش توسط دندانپزشک پاک نمی شوند؛ مانند لکههای زرد رنگ ناشی از مصرف آنتیبیوتیک تتراسیکلین در دوران بارداری مادر و یا لکههای سفید و زرد که به علت مصرف فلوراید در طی یک دوره طولانی در زمان رشد و تکامل دندانها به وجود میآید. برای اصلاح رنگ این دندانها، دندانپزشک از روشهای ترمیمی و یا روکشی استفاده می نماید.

را در گذشته لکههای قهوهای رنگ ناشی از مصرف تتراسیکلین زیاد دیده می شد؛ زیرا به خطرات و عوارض مصرف این آنتیبیوتیک برای خانمهای باردار و کودکان تا سن ۸ سالگی کمتر توجه می شد و لذا برای این افراد تجویز میشد و اثرات زیانبار آن پس از چندین سال بعد از رویش دندانهای دائمی به صورت تغییر رنگ زرد دیده می شد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد