بررسی  علل و عوامل براکسیسم (دندان قروچه)


بررسی  علل و عوامل  براکسیسم (دندان قروچه)

 بررسی  علل و عوامل براکسیسم (دندان قروچه)

 

علل براکسیسم (دندان قروچه)

درباره علل این عارضه بحثهای زیادی شده و نظریات متعددی ارائه گردیده است؛ غالبأ علل زیر را برای آن ذکر می کنند.

۱- فشارهای عصبی و استرس

۲- جفت شدن غیرطبیعی دندانهای بالا و پایین

 ۳- عوامل سیستمیک: مانند الكل، آلرژی و مصرف برخی از داروها

4- زمینه ارثی: در کودکان براکسیسم شیوع بیشتری دارد و علل دیگری هم برای آن ذکر شده است مانند:

- کمبودهای ویتامینی و کلسيم

-اختلالات معده ای و رودهای ناشی از آلرژی

- بیماریها ادراری

- انگل های روده ای.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد