بررسی عواملی که جنین را در معرض خطر عفونت قرار میدهد…


بررسی عواملی که جنین را در معرض خطر عفونت قرار میدهد…

بررسی عواملی که جنین را در معرض خطر عفونت قرار میدهد...

 

 برخی مطالعات در علم پزشکی حاکی از آن است که القای درد اختیاری ممکن است به افزایش زایمان های سزارین منجر شود. در صورتی که دهانه ی رحم نه افاسه و نه باز شده باشد، و یا سر بچه وارد لگن نشده باشد، خطر زایمان سزارین احتمالا بالاتر است.

ولی اگر همه ی شرایط برای القای درد مطلوب باشد، خطر سزارین در نهایت افزایش نمی یابد. به هرحال، زمانی که زایمان از طریق القای درد انجام شود، زمانی که بیمار در بیمارستان سپری می کند، احتمالا تا حدودی افزایش می یابد. در صورتی که القای درد اختیاری برای خانمی برنامه ریزی شود که کمتر از ۳۹ هفته باردار است، انجام آمنیوسنتز معمولا برای کنترل تکامل ریه ی جنین ضروری است در صورتی که به انجام القای درد اختیاری مایل باشید، شما و همسرتان باید کاملا آگاه باشید که خطر نیاز به زایمان سزارین تا حدودی ممکن است افزایش یابد. در صورتی که هر دو والدین منتظر و پزشک از چنین خطراتی آگاه باشند، القای درد می تواند به دلایل شخصی، پزشکی، جغرافیایی یا روانی مناسب باشد.

القای درد اجباری القای درد زمانی ضرورت می یابد (ضرورت پزشکی پیش می آید که خطرات ادامه ی بارداری - برای مادر یا بچه - پیش از خطرات زایمان پیش از موقع باشد.

ومشکلات وضعیت جسمانی مادر که می تواند القای درد را ایجاب کند، شامل موارد زیر است:

مسمومیت بارداری

وجود بیماریهای خاص، مانند دیابت یا کلستاز ای که ممکن است بعد از زایمان بهبود یابد

 عفونت در مایع آمنیوتیک، مانند عفونتهای میکروبی پرده های جنینی

مرگ جنین خطرات احتمالی برای سلامت بچه که القای درد را ایجاب می کند، عبارت است از :

ادامه ی بارداری ای که از موعد زایمان آن گذشته باشد . میزان مرگ جنین پس از گذشت ۴۲ هفته از بارداری به نحو بارزی افزایش می یابد  پرده های جنینی پاره شده ولی زایمان هنوز آغاز نشده باشد، وضعیتی است که می تواند بچه را در معرض خطر بروز عفونت قرار دهد

محدودیت رشد داخل رحمی

مشکوک به ماکروزومی باشد (وزن جنین بیشتر از ۴۰۰۴ گرم باشد)

ناسازگاری ارهاش همراه با عوارض

کمبود مایع آمنیون جفت (الیگوهیدرامینوس)

تنفس مکونیوم - بچه در مکونیوم نفس بکشد (اولین مدفوع جنینی)

آزمایش های مربوط به وضعیت سلامت جنینی نشان دهد جنین ممکن است در رحم رشد نکند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد