بررسی عوامل احتمالی آغازگر ام اس


بررسی عوامل احتمالی آغازگر ام اس

بررسی عوامل احتمالی آغازگر ام اس

 

اگر فرض را بر این بگذاریم که ام اس یک بیماری خودایمنی است، مهم است که بفهمیم چه چیزی باعث آن حمله ی سیستم ایمنی به سیستم عصبی می شود.

اغلب دانشمندان معتقدند ویروس یا باکتری خاصی به تنهایی عامل آن نیست. همچنین عاملی خاصی در محیط زندگی یا غذایی مشخص نیز نمیتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.  را در حال حاضر، دانشمندان بر این باورند که مجموعهای از عوامل فوق باعث بروز بیماری ام اس می شود

- عوامل جنسیتی، نژادی، قومی، جغرافیایی، ژنتیکی و شیوه ی زندگی که با یک عامل شروع کننده ی عفونی (مثلاً یک یا چند ویروس یا باکتری) موجب فعال شهبان فرآیند خودایمنی می شود؛ بدان معنی که وقتی، فردی با استعداد ژنتیکی ابتلا به ام اسی، در معرض عامل یا عوامل شروع کننده قرار میگیرد، سیستم ایمنی فرد بیش از حد فعال شده و موجب بروز فرایند - غیرطبیعی خودایمنی میگردد.

با این دلیل قانع کننده به نظر میرسد، اما این سؤال که پس چرا بعضی ها به اماس مبتلا می شوند و بعضی دیگر نه، به عنوان یکی از بزرگترین معماهای این بیماری باقی مانده است. حل این مسئله مهم است، زیرا تشخیص عواملی که در برخی افراد باعث افزایش استعداد ابتلا به ام اس  می شود و در برخی دیگر نه، ممکن است به دانشمندان در پیدا کردن علت اماس کمک کند و مشخص شدن علت بیماری، بالطبع راه  برای درمان مؤثرتر و حتی قطعی بیماری، هموار می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد