بررسی عوامل لب شکری


بررسی عوامل لب شکری

بررسی عوامل لب شکری

 در دو آنها از نواقص تکاملی دوران جنینی بوده که به هنگام تولد دیده میشوند. شکاف موجود روی لب یا کام (سقف دهان) علاوه بر اینکه از لحاظ ظاهری برای فرد مشکل ساز ، به هنگام تغذیه و نیز برای صحبت کردن و حتی در قدرت شنوائی نیز ایجاد اختلال کند. این نقص در کودکان پسر بیشتر از دختر دیده می شود و عامل  وراثت هم در پدید آمدن آن تا حدی نقش دارد. امروزه با حراجی پلاستیک می توان این نقایص را ترمیم نمود.  زمان ایده آل برای جراحی شکاف لب ۳ ماهگی و برای شکاف کام ۱۲ تا ۱۵ ماهگی میباشد. بعد از عمل مراجعات و پیگیری های مداوم جهت بررسی نقایص کوچک احتمالی که ممکن ت از دید جراح مخفی مانده باشد لازم است.لب شکری  یا لب  شکافته، یکی از نواقص زایشی بدن است. در این حالت بخشی از لب نوزاد باز می‌ماند و گوشت آن رشد کافی نداشته‌است. حالت لب‌شکری ممکن است هم‌زمان با کام شکافته رخ بدهد.در حالت کام شکافته، بخش‌های چپ و راست سخت‌کام پیوستگی ندارند. کام‌ها یا لب‌های شکافته در هر ۶۰۰ تا ۸۰۰ زایمان رخ می‌دهد و امروزه می‌توان با جراحی سریع پس از زایمان آن را رفع کرد.در زبان فارسی حالت لب‌شکری را با نام‌های خرگوش‌لب، شکافته‌لب، لب‌چاک، چهارلب، سه‌لبه، سه‌لنج، کفیده‌لب، و شکرلب نیز می‌نامیدندعوامل لب شکری:• ارث• محیط• سیگاری یا الکلی بودن والدین• دیابت مادران• کمبود فولیک اسید• خود درمانی مادران هنگام بارداری از علل این ضایعه است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد