بررسی عیوب کامپوزیت های دندانی 


بررسی عیوب کامپوزیت های دندانی 

بررسی عیوب کامپوزیت های دندانی 

 

کامپوزیت ها یا به عبارت دیگر مواد همرنگ دندانها دو عیب بزرگ دارند. عيب اول عبارت است از تغییر رنگ. این مواد بتدریج تغيير رنگ داده و از حالت همرنگی با دندان خارج میشوند.

گرچه میزان و سرعت تغيير رنگ آنها بستگی به نوع دندان، میزان رعایت بهداشت و کیفیت کار دندانپزشک دارد اما به هر حال باید پس از گذشت چند سال منتظر مقداری تغییر رنگ در آنها بود. و عيب دوم آنها همانطور که اشاره شد، سایش است که امروزه تا حدود زیادی این عیب رفع شده است.

کاربرد این مواد روز به روز در حال گسترش می باشد. بتدریج از یک طرف توجه مردم به زیبایی دندانها بیشتر شده و از طرف دیگر کیفیت کامپوزیتها بالا رفته است؛ لذا کاربرد آنها توسط دندانپزشکان افزایش یافته است.

دندانپزشکان متخصص ترمیمی در زمینه ترمیم دندانها تخصص داشته و قادرند دندانها را با حداکثر کیفیت و زیبایی ترمیم نمایند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد