بررسی فرآیند زایمان بدون بی حسی


بررسی فرآیند زایمان بدون بی حسی

بررسی فرآیند زایمان بدون بی حسی

 

در نظر گرفتن روش های متفاوت زایمان و هر روز تعداد بیشتری از خانم ها علاقه ی خود را نسبت به روش های زایمان غیرسنتی یا جایگزین ابراز می کنند، و امکانات بیشتر و بیشتری موجود است. قطعا، انتخاب های زیر برای هر کسی امکان ندارد، ولی آگاهی از آنچه میسر است، می تواند مؤثر باشد.

زایمان بدون بی حسی

زایمان طبیعی» معمولا به زایمانی گفته میشود که بدون هیچ نوع دارو یا بی حسی ای انجام شود. (احتمالا اصطلاح مناسبی نیست، زیرا استفاده از داروهای مسکن فرایند زایمان را غیرطبیعی نمی کند. فرضیه ای که پشت زایمان طبیعی وجود دارد، این است که زایمان یک فرایند طبیعی و سلامتی ذاتی است و اینکه بدن زنان به گونه ای به وجود آمده که بدون نیاز به داروها از عهده ی زایمان برمی آید.

زایمان طبیعی به خانم ها امکان کنترل قابل ملاحظه ای نسبت به فرایند زایمان و بدن خود می دهد؛ بر انتخاب زن برای وضعیت هایی که راحت است، اینکه چقدر مایل به حرکت است، و اینکه مایل به استفاده از چه تکنیکهایی است تا در حد امکان راحت باشد، تأکید می کند. زایمان طبیعی می تواند در یک مجموعه ی بیمارستانی، زایشگاه، یا حتی در خانه انجام شود.

برخی از پزشکان با تمام جنبه های زایمان طبیعی راحت نیستند، زیرا مایل نیستند در انجام کاری محدود شوند که احساس می کنند از لحاظ پزشکی ضرورت یا اهمیت دارد. با پزشک خود در مورد آنچه او احساس راحتی می کند صحبت کنید تا زایمانتان تا حد امکان یک تجربه ی فوق العاده باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد