بررسی فعالیت کودک از ماه اول تا پنج ماهگی


بررسی فعالیت کودک از ماه اول تا پنج ماهگی

بررسی فعالیت کودک از ماه اول تا پنج ماهگی

 

فعالیت کودک در یک و نیم ماهگی چگونه است؟

وقتی با او صحبت می کنید به شما لبخند کوتاهی میزند و سرش را تکان می دهد. هنگامی که با او صحبت می شود صداهای کوتاه از حلقش درمیآورد. برای جلب توجه او انگشتان خود یا اسباببازیها را به حوزه دید او وارد و خارجکنید. به طور متناوب در دو طرف او صحبت کنید. هنگام حرف زدن تماس چشمی را حفظ کنید و قیافه جالب توجهی به خود بگیرید. از کنار با او حرف بزنید تا صداها از جهات مختلف شنیده شوند.

فعالیت کودک در دو ماهگی چگونه است؟

اکنون کودک به راحتی و بیشتر اوقات لبخند میزند. او با نگاه کردن در جهت صداها و حرکات به محیط اطراف خود توجه نشان میدهد و به اشیای مختلف کی خیره میشود گویی میخواهد آنها را با چشم بگیرد. محیط اطرافش را با گذاشتن بالش در پشت او و قرار دادن اشیای رنگی مختلف در اطرافش، جالب توجه نمایید. اسباب بازیهای متنوع کوچک و نرم در اختیار او قرار دهید. شعرهای کودکانه برای او بخوانید. دستهایش را به او نشان دهید. او را به حالت نیمه نشسته قرار دهید تا بتواند به اطراف نگاه کند و اشیای دارای رنگهای روشن و درخشان را که اطراف او پخش کرده اید ببیند.

فعالیت کودک در سه ماهگی چگونه است؟

کودک شروع به درک بدن خود کرده و به انگشتان خود نگاه می کند و آنها را به طور ارادی تکان می دهد. او با واکنش های متنوعی مانند تکان دادن سر، لبخند زدن، حرکات دهان، صدا درآوردن، جیغ زدن و دیگر راه های بیان خوشحالی نسبت به گفتگو با خود واکنش نشان می دهد. بدن خود را نیز با هیجان به حرکت درمی آورد.با واکنشی محبت آمیز به تمام رفتارهای کودک خود پاسخ دهید. شعرهای کودکانه برای او بخوانید. از بازیهای جسمانی ساده مانند تکان های ملایم، خم کردن زانو، کشیدن دست و غلغلک دادن پاها، استفاده نمایید . اسباب بازی های کوچک و محکمی با وزنهای مختلف و جنسهای متفاوت به او بدهید که بتواند آنها را بگیرد و دستکاری و لمس نماید.

فعالیت کودک در چهار ماهگی چگونه است؟

کنجکاوی کودک آشکار است. او به اسباب بازیهای جدید، مکان های جدید، افراد جدید و حس های جدید علاقمند است. او همچنین اشیاء و مکان های آشنا را می شناسد و کارهای همیشگی را درک میکند. او با دیدن سینه مادر یا بطری شیر هیجانزده می شود و شروع به خوشحالی میکند. دوست دارد در حال تکیه کرده، به اطراف خود نگاه کند. اسباببازیها مسایل مختلفی را به کودک یاد می دهند بنابراین اسباب بازیهای متنوع با اندازه ها، شکل ها، جنس ها و طرق استفاده مختلف در اختیار او قرار دهید. سعی کنید بعضی از آنها قادر به تولید صدا باشند.

فعالیت کودک در پنج ماهگی چگونه است؟

کودک بازی کردن، از جمله آب بازی در حمام را دوست دارد. او در آئینه به خود لبخند میزند، سرش را به طرف صدا می گرداند و دست و پایش را برای جلب توجه تکان میدهد. او شیشه شیر خود را نوازش می کند. شما می توانید برای اینکه کودک بیاموزد که به خواستهایش پاسخ داده می شود، هنگامی که سعی می کند توجهتان را جلب نماید، با صدا، چرخاندن بدنتان، ایجاد ارتباط چشمی و حرکت کردن به طرف او، پاسخ دهید. همه افراد غریبه را به کودکتان معرفی نمایید. تا میتوانید او را به اسم صدا بزنید و با او بازی کنید. دالی کردن و بازیهای مشابه، بازیهایی هستند که او از آنها لذت می برد. تا می توانید با او بخندید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد