بررسی قسمتهای مختلف دستگاه جونده در انسان 


بررسی قسمتهای مختلف دستگاه جونده در انسان 

بررسی قسمتهای مختلف دستگاه جونده در انسان 

 

دستگاه جونده شامل قسمتهای زیر می باشد:

دندانها

نسوج نگهدارنده دندانها

مخاط دهان

مفصل گیجگاهی - فکی

بروز بیماری و ناراحتی در هر کدام از بخشهای فوق مانع انجام وظیفه درست دستگاه جونده گردیده و در نتیجه ما نخواهیم توانست به راحتی و با سلامت کامل غذا بخوریم. اختلال در دستگاه جونده علاوه بر این که باعث می شود ما از غذا خوردن لذت نبریم، در دراز مدت موجب بروز بیماریهای گوارشی، سوء تغذیه و بروز بسیاری از بیماریهای دیگر میگردد.

مهمترین وظیفه یک دندانپزشک پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان است. اینل وظیفه را یک دندانپزشک از دو طریق می تواند انجام دهد:

از طریق آموزش بهداشت دهان و دندان به مردم و ارتقاء سطح فرهنگ تندرستی آنها کاربرد روشهای پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان دندانپزشک می تواند در مطب یا کلینیک دندانپزشکی که کار می کند، بیماران خود و افراد مراجعه کننده را آموزش داده و دانستنیهای ضروری در زمینه حفظ و نگهداری دستگاه جونده را در اختیار بیماران خود قرار دهد. متأسفانه در بسیاری از موارد به مسأله آموزش بهداشت مردم توسط دندانپزشکان توجه کافی نمیشود. این مسأله دو علت می تواند داشته باشد یا این که بیماران دندانپزشکی تمایلی به گرفتن اطلاعات از دندانپزشکان نشان نمی دهند یا این که دندانپزشک فرصت کافی برای آموزش ندارد.

کاربرد روشهای پیشگیری عبارت است از مجموعه کارهایی که دندانپزشک در مطب برای حفظ سلامت دندانهای بیماران خود انجام می دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد