بررسی ماکروسکوپی ادرار


بررسی ماکروسکوپی ادرار

بررسی ماکروسکوپی ادرار

 الف) رنگ و نمای ظاهری ادرارداروهایی که رنگ ادرار تغییر میدهند عبارتند فنازوپیریدین (نارنجی)، ریفامپین (زرد مایل به نارنجی)، نیتروفورانتوئین (قهوه ای)، L-dopa، آلفامتیل دوپا و مترونیدازول (قهوه ا ی مایل به قرمز). رنگ قرمز ادرار در موارد زیر دیده می شود: هماتوری، ترشح با تاسیانین موجود در چغندر، فئل فتالئین موجود در ملین ها، میوگلوبینوری ناشی از آسیب عضلانی، هموگلوبینوری به دنبال همولیز، و باکتریوری ( seratia marcescens سندرمred diapperب)وزن مخصوصمیزان طبیعی آن ۱/۰۳۰-۱/۰۰۳ است. در ترومای شدید داخل جمجمه یا به دنبال مننژیت و عفونت های مغزی، میتوانیم به علت کمبود ADH (دیابت بیمزه مرکزی) وزن مخصوص پایین ادرار را داشته باشیم. در بیمارانی که تخریب گسترده و حاد توبول های کلیوی دارند، وزن مخصوص ادرار به طور ثابت ۱/۰۱۰ (مشابه وزن مخصوص پلاسما) است. وزن مخصوص پایین می تواند به عنوان علامت اولیه صدمه کلیوی در حالاتی مثل کمخونی داسی شکل مطرح باشد.ج) ازمایشهای شیمیاییpH- بیمارانی که سنگ کلسیمی، نفر و کلسینوز یا هر دو را دارند، ممکن است مبتلا به RTA (اسیدوز توبولی کلیه) نیستند. در کسانی که عفونت های ادراری با عوامل اوره از مثبت (به ویژه سوشهای پروتئوس) دارند pH ادراریپروتئین نوارهای معرف به طور عمده آلبومین را اندازه گیری میکنند و در برابر پروتئین بنس جونز (جزء سبک ایمونوگلبولینها) حساس نیستند.پروتئینوری می تواند غیر پاتولوژیک باشد مثل پروتئینوری ارتواستاتیک که پس از چند ساعت سرپا ایستادن ایجاد می شود و یا پروتئینوری گذرا (در تب طولانی و فعالیت جسمی شدید). غلظت ثابت و بالای پروتئین در ادرار (>mg/۲۴h ۱۵۰) می تواند نشانه بیماری مهمی مثل گلومرولوپاتی یا کانسر باشد. ادرار غلیظ شده ادرار حاوی تعداد زیادی گلبول سفید یا ترشحات واژینال غنی از سلولهای اپیتلیالی، نتایج مثبت کاذب ایجاد میکند.گلوکزدر اینجا هم دوزهای بالای آسپیرین، اسید اسکوربیک و سفالوسپورینها ممکن است نتایج مثبت کاذب ایجاد کند. گاهی غلظت قند خون از آستانه دفع کلیوی (حدود mg/dl ۱۸۰) کمتر است ولی گلوکوزوری وجود دارد که نشان دهنده پایین بودن آستانه دفع کلیوی است. هموگلوبینتست های نواری (Striptest) جهت RBC اختصاصی نیست و فقط در غربالگری به کار میرود و باید با آزمایش میکروسکوپی تأیید شود.باکتری و لکوسیت تست نواری چنانچه به طور توام جهت تعیین تعداد باکتری و لکوسیت انجام شود ارزشی معادل بررسی میکروسکوپی دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد