بررسی متابولیک در سنگ کلیه


بررسی متابولیک در سنگ کلیه

بررسی متابولیک در سنگ کلیه 

  پس از این که سنگ به طور خود به خودی یا با مداخلات درمانی برطرف شد. یک ارزیابی متابولیک سیستمیک باید برای بیمار انجام گیرد. آنالیز سنگ نیز در این میان کمک کننده است. ادرار ۲۴ ساعته در کسانی که سنگ کلسیمی تشکیل می دهند جمع آوری شده و از نظر کلسیم، اسیداوریک اگزالات، سیترات، سدیم، حجم و pH آزمایش می شود. همچنین سطح پایه سرمی BUN، کراتینین، کلسیم و فسفر و اسیداوریک نیز باید تعیین شود. هایپرکلسیوری شایعترین اختلال می باشد. برای افتراق ھایپر کلسیوری نوع آء III ،II بیمار باید روی یک رژیم محدودشده از نظر سدیم و کلسیم برای مدت چند روز تا یک هفته قرار گیرد. این امر به راحتی با حذف نمک در سر غذا و ۱۰۰meq/d). با حذف فراورده های لبنی، کلسیم تا حدود g ۰، ۰۸۵۰ ۴۰ روزانه محدود میشود. سپس، دوباره سطح هایپرکلسیوری وابسته به رژیم غذایی (تیپ II) میباشد. از نوع III هایپرکلسیوری باید افتراق داده شود. به این منظور کلسیم بایندرهایی همانند فسفات سلولوز برای چند روز تجویز می شود (۵gr، ۳ بار در روز همراه غذا)، سپس مجددا کلسیم ادرار ۲۴ ساعته و سطح هورمون پاراتیروئید اندازه گیری میشود. بیماران مبتلا به تیپ I هایپرکلسیوری، کاهش به میزان حداقل ۵۰٪ در سطح ادراری کلسیم نشان خواهند داد. در این بیماران سطح هورمون پاراتیروئید نرمال است در حالی که در نوع III کاهش میزان کلسیم ادراری وجود ندارد. حالاتی مثل هایپراگزالوری، هایپراوریکوزوری و هایپرسیتراتوری باید به طور صحیح درمان شده و سپس نمونه های ادرار ۲۴ ساعته گرفته شود. بسیاری از کسانی که سنگ های کلسیمی تشکیل می دهند بیش از یک فاکتور مستعد کننده دارند. در این حالت درمان یک نقص، ممکن است باعث بدتر شدن دیگر نقائص بشود. درمان سیستینوری باید با تکرار نمونه های ادرار ۲۴ ساعته (و سطح سیستین در آنها) پیگیری شود. در بیمارانی که سنگ های عفونی دارند، کشت های مکرر ادراری لازم است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد