بررسی مراحل پیشرفت ژنژیویت در دوران بلوغ


بررسی مراحل پیشرفت ژنژیویت در دوران بلوغ

بررسی مراحل پیشرفت ژنژیویت در دوران بلوغ

 

ژنژیویت در دوران بلوغ

که اختصاص به دوران بلوغ کودکان دارد. معمولاً در گروه سنی ۱۱ تا ۱۶ سال دیده می شود. این نوع ژنژیویت بیشتر فک بالا بخصوص لثه ناحیه جلو فک را مبتلا می کند. لذا باید در این دوران بهداشت دهان را بیشتر رعایت کرد. معمولاً پس از دوران بلوغ عارضه، خودبه خود بهبود مییابد و در برخی موارد آماس لثه شدید شده و به مراحل پیشرفته تبدیل می شود.

ژنژیویت رویشی

 این نوع آماسی لثه در هنگام رویش دندانها به وجود میآید. لثه در محل رویش دندان متورم و قرمز شده و گاهی در اثر فشار و مسواک زدن کودک خونریزی می کند. این حالت بیشتر در هنگام رویش دندانهای آسیای شیری، آسیاهای دائمی بویژه آسیای اول دائمی که در سنین حدود ۹ تا ۷ سالگی صورت می گیرد، دیده می شود.

گاهی لثه در محلی که دندان قرار است رویش پیدا کند، برجسته و کبودرنگ گردیده و موجب نگرانی والدین میگردد. والدین تصور می کنند یک ضایعه غیرعادی یا یک تومور در آن ناحیه به وجود آمده و با نگرانی کودک را پیش دندانپزشک می برند. گرچه یک ژنژیویت رویشی شدید ممکن است همراه با مختصری درد و سوزش باشد، ولی معمولاً پس از رویش دندان خودبهخود بهبود مییابد. در موارد درد و سوزشی می توان از مسکن های ملایم برای کودک استفاده کرد. رعایت بهداشت دهان و شستشوی دهان با دهانشویه های ضد عفونی کننده و آب نمک ولرم کمک کننده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد